Aprovat inicialment el projecte executiu per millorar el riu Sénia

El riu Sénia, ubicat al terme municipal de La Sénia a la comarca del Montsià, a Tarragona, es converteix en el protagonista d’una nova iniciativa municipal que busca la seva millora, conservació d’hàbitats i espècies, així com la ordenació dels seus accessos. Aquesta proposta ha rebut llum verda inicialment mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 2023-1327 de 14 de desembre de 2023.

Amb la finalitat de sotmetre a consulta pública aquest projecte, s’ha establert un termini de 30 dies hàbils des de la seva publicació oficial en el Butlletí Oficial de la Província. Aquest procés s’emmarca en les directrius establertes per l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest període, qualsevol ciutadà interessat podrà examinar aquest projecte a les dependències municipals. Aquesta oportunitat permetrà als habitants de La Sénia i a aquells interessats directament en el desenvolupament de la zona conèixer els detalls d’aquesta proposta. A més, es permetrà formular al·legacions per aquells que considerin que poden aportar elements importants o millorar aspectes del projecte en qüestió.

És rellevant assenyalar que aquest document també estarà disponible en format digital a la pàgina web de l’Ajuntament de La Sénia (www.lasenia.cat), donant accés a aquesta informació a un ampli espectre de persones interessades, incloent aquelles que no poden accedir físicament a les dependències municipals.

La iniciativa busca, segons les primeres informacions, no només la millora del riu Sénia, sinó també la conservació dels seus hàbitats i espècies. Això inclourà probablement actuacions destinades a la protecció de la fauna i flora autòctona, així com la preservació dels ecosistemes presents al llarg del riu.

L’ordenació dels accessos al riu també és una de les preocupacions subjacents en aquest projecte. L’optimització dels accessos pot millorar la connectivitat de la zona amb el riu, potenciant-ne la accessibilitat i al mateix temps garantint una interacció respectuosa amb l’entorn natural.

No obstant això, aquestes són només les línies generals del projecte, i fins que aquest no es faci públic i es pugui examinar detalladament, la ciutadania no podrà conèixer en profunditat els detalls de les actuacions previstes. És per això que la fase d’informació pública és d’una importància cabdal, donant veu als habitants i donant-los l’oportunitat de contribuir al millorament del seu entorn.

És habitual que aquest tipus de projectes generin expectació i, en ocasions, debat entre els diferents sectors de la població. Algunes persones poden mostrar el seu suport incondicional, veient aquesta iniciativa com una oportunitat per millorar el medi ambient i l’accessibilitat a aquest espai natural. Altres podrien expressar preocupacions respecte als canvis proposats, posant l’accent en la necessitat de mantenir l’equilibri entre el desenvolupament i la conservació del medi ambient.

En resum, aquest anunci marca el tret de sortida per a un procés que podria tenir un impacte significatiu en el riu Sénia i el seu entorn. La ciutadania disposa ara d’un termini per a examinar, reflexionar i, si s’escau, presentar al·legacions que poden enriquir i millorar aquest projecte, un pas clau per a la construcció d’un entorn més sostenible i respectuós amb el seu patrimoni natural.

Font: Ajuntament de la Sénia

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *