L’Ajuntament d’Ulldecona aprova el pressupost del 2024 per un import de 8.891.500 euros

L’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar divendres passat, 29 de desembre, en sessió extraordinària del ple municipal, el pressupost de l’ens per a l’exercici 2024, per un import total de 8.891.500 euros.

En el capítol d’ingressos, el resum per capítols és el següent:

Impostots directes: 2.333.000 euros

Impostos indirectes: 100.000 euros

Taxes, preus públics i altres ingressos: 2.342.000 euros

Transferències corrents: 2.635.000 euros

Ingressos patrimonials: 36.500 euros

Transferències de capital: 1.245.000 euros

Passius financers: 200.000 euros

En el capítol de la despesa, l’estructura és la següent:

Despeses de personal: 3.884.000 euros

Despeses corrents en béns i serveis: 2.656.500 euros

Despeses financeres: 20.000 euros

Transferències corrents: 313.800 euros

Fons de contingencia: 25.200 euros

Inversions reals: 1.927.000 euros

Transferències de capital: 65.000 euros

En el detall de personal i despesa corrent, destaquen cinc grans àrees:

1.293.000 euros de la Residència Municipal

1.094.000 euros d’administració general

790.000 euros de la Policia Local

663.000 euros de recollida d’escombreries i neteja viària

356.000 euros de la Brigada Municipal

Cal destacar que el cost total dels serveis públics que presta l’Ajuntament d’Ulldecona és de 6.540.500 euros.

Pel que fa a les inversions previstes, les partides més nombrosses són:

475.000 euros per a la millora xarxa aigua potable

320.000 euros per arranjament de camins

167.000 euros enllumenat Barri Castell

150.000 euros primera fase pista coberta escola

100.000 pressupostos participatius

Altres partides en quantitats entorn o menors de 100.000 euros són l’adquisició de vehicles, la rehabilitació urbanística i enderrocs, parcs infantils, senyalització viària, contenidors d’escombreries, millores de jardins, prevenció d’inundacions, redacció de projectes o adquisició de finques i solars.

Els presupostos van ser aprovats el passat divendres, , amb set  vots a favor (6 de Socialistes Ulldecona i 1 d’ERC) i sis en contra (2 d’Activem APL, 2 de Fem Poble i 2 del PP).   Més informació: https://www.youtube.com/watch?v=6s8XgsuKJg4 

Font: Ajuntament d’Ulldecona

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *