Projecte Passarel·la carrer del Sindicat

Per Decret d’Alcaldia 2023-0000127 d’11 de desembre de 2023 s’aprova el projecte d’obres «Millora de l’accessibilitat interior del nucli urbà» – Passarel·la carrer del Sindicat» consistent en la instal·lació d’una passarel·la de fusta per unir el carrer del Sindicat amb l’aparcament municipal.

Se sotmet a informació pública pel termini de deu dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals i a la Seu Electrònica.

Font: Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *