l’impacte del Turisme Estranger a Catalunya Creix un 29,9% al novembre del 2023

La despesa dels turistes residents a l’estranger que han triat Catalunya com a destinació principal ha experimentat un notable augment, assolint la xifra de 1.272 milions d’euros durant el novembre del 2023, en comparació amb els 979 milions registrats en el mateix període l’any anterior. Aquest increment significatiu, equivalent a un 29,9%, destaca la continuïtat del flux turístic cap a aquesta regió durant els últims anys.

Analitzant les procedències dels visitants, es destaquen països com els Estats Units, França i Itàlia, que han contribuït notablement a aquesta despesa total. Els turistes dels Estats Units han aportat 194 milions d’euros, seguits per França amb 124 milions d’euros i Itàlia amb 67 milions d’euros. Aquesta diversitat d’origens reflecteix l’atractiu de Catalunya a nivell internacional, atret pel seu patrimoni cultural, gastronòmic i natural.

Un aspecte rellevant a destacar és la despesa mitjana diària per persona, que s’ha mantingut en una quantitat notable de 193 euros. Aquesta xifra és rellevant perquè, malgrat l’increment global de la despesa, la despesa diària mostra una estabilitat relativa. L’increment interanual del 0,5% en aquest aspecte indica una tendència moderada cap a l’augment dels costos diaris de visita a Catalunya.

En desglossar les despeses, es constata que una part substancial de la despesa total es destina al transport internacional, amb un import que ascendeix a 401 milions d’euros. Això indica la importància de les infraestructures de connexió i els serveis de transport com a factors crucials per al desenvolupament turístic. A més, les despeses en activitats han representat una partida considerable, arribant als 266 milions d’euros, ressaltant la diversitat d’opcions d’oci i entreteniment que ofereix la regió als visitants.

Aquesta progressió positiva en la despesa dels turistes estrangers a Catalunya durant el novembre del 2023 pot ser atribuïda a diverses raons. L’enfortiment de les estratègies de màrqueting turístic, la millora de les infraestructures i els esforços per diversificar i enriquir l’oferta turística han contribuït a consolidar Catalunya com a destinació de preferència.

No obstant això, és essencial mantenir un equilibri entre el desenvolupament turístic i la preservació dels recursos naturals i culturals. L’augment de la despesa és positiu, però també és crucial garantir que aquest creixement sigui sostenible i no afecti negativament l’entorn i la identitat local.

En conclusió, l’increment del 29,9% en la despesa dels turistes residents a l’estranger a Catalunya durant el novembre del 2023 és un indicador positiu del fort atractiu turístic de la regió. La diversitat d’origens dels visitants i la distribució equilibrada de la despesa en diversos sectors reforcen la imatge de Catalunya com a destinació versàtil i atractiva. És imprescindible mantenir un enfocament sostenible en el desenvolupament turístic per assegurar que aquest creixement sigui continu i beneficiós per a tots els agents implicats.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *