Les pensions a Catalunya: augment dels beneficiaris i variacions regionals

L’any 2022, Catalunya va registrar un increment del 1,3% en el nombre de pensionistes que perceben pensions contributives de la Seguretat Social, situant-se la xifra total en 1.537.562 persones. Aquesta dada representa un 19,5% de la població catalana, revelant una tendència constant d’augment en aquest sector de la societat. Un fenomen que, tot i ser globalment positiu, presenta variacions notables entre les diferents comarques de la regió.

Analitzant les dades per comarques, es destaca que, malgrat l’increment general, la Terra Alta va experimentar una lleugera disminució del 0,6%, i la Ribera d’Ebre també va registrar una reducció del 0,1%. En contrast, l’Aran va liderar les augmentats amb un impressionant 4,4%, seguit de prop per les comarques de la Selva (2,7%) i el Vallès Oriental (2,5%).

Pel que fa als municipis de 20.000 habitants o més, Barcelona va ser l’única excepció a aquest creixement general, experimentant una lleugera disminució del 0,1%. En canvi, Salou, Sant Quirze del Vallès i Lloret de Mar van destacar amb increments percentuals significatius del 4,9%, 4,4%, i 4,4%, respectivament.

Un factor crucial en aquesta anàlisi és la proporció de pensionistes de pensions contributives respecte a la població total de cada comarca. Les zones amb les xifres més altes es troben al Berguedà (27,9%), el Ripollès (27,3%) i la Terra Alta (27,4%). En contrast, les regions amb proporcions més baixes són la Cerdanya (14,3%), l’Alt Empordà (15,7%) i l’Aran (14,8%). Dins dels municipis més grans, Esplugues de Llobregat (23,5%), Manresa (22,3%) i Igualada (22,1%) lideren amb les taxes més elevades, mentre que Salou, Sant Cugat del Vallès i Salt presenten les proporcions més baixes (12,7%, 13,3% i 13,4%, respectivament).

En termes econòmics, l’import mitjà percebut pels pensionistes va experimentar un augment destacable del 14,4% en relació amb l’any anterior, arribant a una xifra mitjana de 1.419 euros. Aquest creixement reflecteix la tendència positiva en el nivell de vida dels pensionistes a Catalunya.

No obstant això, existeixen diferències regionals importants en aquest aspecte. El Barcelonès manté la primera posició amb un import brut mitjà de 1.530 euros, seguit pel Tarragonès (1.463 euros) i el Baix Llobregat (1.456 euros). En l’altre extrem, els residents de la Terra Alta reben l’import mitjà més baix, amb 1.024 euros, seguits pels de les Garrigues (1.071 euros).

Si es prenen en consideració els municipis més grans, Sant Cugat del Vallès destaca amb l’import mitjà més alt percebut pels seus pensionistes, amb 1.727 euros mensuals. El segueixen de prop Sant Quirze del Vallès (1.695 euros) i Barcelona (1.586 euros). Contràriament, Lloret de Mar (1.145 euros), Amposta (1.163 euros) i Palafrugell (1.196 euros) presenten les xifres més baixes en aquest aspecte.

El desglossament per sexe revela que, el 2022, un 51,7% dels pensionistes eren dones, mentre que el 48,3% eren homes. Les diferències en les quantitats percebudes són notables, amb una mitjana de 406 euros més per als homes. Les dones, de mitjana, van percebre 1.223 euros, mentre que els homes van rebre 1.629 euros.

Pel que fa a l’import brut percebut, es constata que el 40,0% dels pensionistes no supera els 1.000 euros al mes, el 38,2% es troba entre els 1.001 i 2.000 euros, i el 21,8% supera els 2.000 euros. Aquesta distribució proporciona una imatge clara de la realitat econòmica dels pensionistes a Catalunya.

En el que respecta als règims de cotització, es destaca que la pensió mitjana del Règim General per a Catalunya és de 1.336 euros, mentre que la del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) se situa en 857 euros. Aquesta diferència és particularment rellevant a les comarques amb les pensions mitjanes més baixes. En aquest sentit, la Terra Alta i les Garrigues mostren un alt percentatge de pensions que provenen del RETA, amb un 57,7% i un 48,5%, respectivament, superant notablement l’18,5% del conjunt de Catalunya.

En resum, les dades de pensions a Catalunya mostren un creixement constant en el nombre de beneficiaris, amb variacions regionals significatives. Tot i l’increment de l’import mitjà percebut pels pensionistes, les diferències entre comarques i municipis revelen desigualtats que mereixen ser abordades en les polítiques socials futures. Aquestes estadístiques són essencials per entendre millor les necessitats de la població pensionista i per dissenyar intervencions que assegurin una jubilació digna per a tots els ciutadans.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *