Turisme rural a Catalunya: creixement sostingut i canvis en els patrons de viatge

Les dades provisionals de l’Enquesta d’ocupació en allotjaments de turisme rural al quart trimestre del 2023 revelen un increment del 6,1% en el nombre de pernoctacions en aquest tipus d’establiments a Catalunya. Aquesta xifra positiu s’insereix en una tendència al creixement sostingut, ja que durant tot l’any 2023 les pernoctacions van experimentar un augment del 5,6%.

Analitzant l’origen dels viatgers, observem canvis significatius en els patrons de comportament. Pel que fa al turisme domèstic, s’evidencia un creixement global del 5,3%. És rellevant destacar que el turisme català va experimentar un augment moderat del 2,2%, mentre que les pernoctacions dels visitants procedents de la resta de l’Estat van sorprendre amb un augment notable del 75,5%.

D’altra banda, el turisme estranger va jugar un paper destacat en aquesta dinàmica, amb un notable creixement del 12,6% en les pernoctacions. Aquest increment posa de manifest l’atractiu de Catalunya com a destinació internacional per als amants del turisme rural.

No obstant això, malgrat aquest augment sostingut en el nombre de pernoctacions, s’observa una lleugera disminució del 1,6% en el nombre de viatgers registrats en els establiments de turisme rural durant el quart trimestre del 2023. Aquesta contradicció entre el nombre de pernoctacions i el nombre de viatgers suggereix canvis en els comportaments dels visitants, amb una possible tendència cap a estades més llargues per part dels turistes.

L’evolució anual de les dades reflecteix un panorama similar. Durant el 2023, les pernoctacions van experimentar un creixement del 5,6%, consolidant la tendència positiva del sector. En aquest període, les pernoctacions del turisme domèstic van créixer un 1,7%, amb una disminució del 1,7% en les estades dels viatgers catalans, contrarrestada per un notori creixement del 55,5% en les dels viatgers procedents de la resta de l’Estat.

El turisme estranger va ser un dels grans impulsors d’aquesta evolució anual, amb un augment significatiu del 21,9% en les pernoctacions. Aquesta dada reflecteix el reconeixement internacional de Catalunya com a destinació atractiva per al turisme rural. Així mateix, el nombre de viatgers va experimentar un augment del 3,4% respecte al 2022, indicant un interès continuat en aquesta forma de turisme.

L’anàlisi detallat d’aquestes dades revela una dinàmica complexa en el sector del turisme rural a Catalunya. Mentre les xifres mostren un creixement general, les variacions en els patrons de viatge dels turistes nacionals i internacionals són evidents. Aquesta dualitat suggereix la necessitat de les empreses del sector de mantenir-se al dia amb les preferències i les expectatives dels visitants per assegurar un creixement continuat i sostenible.

A més, l’impacte de la pandèmia podria estar influint en aquesta nova dinàmica, amb turistes que busquen experiències més prolongades i locals que es converteixen en destins de referència per a aquells que provenen de fora de Catalunya. Caldrà una anàlisi més profunda per entendre plenament els factors que impulsen aquests canvis i com les empreses del turisme rural poden adaptar-se per maximitzar els seus beneficis.

En resum, el turisme rural a Catalunya continua prosperant, amb un creixement constant en el nombre de pernoctacions. Les variacions en els patrons de viatge dels turistes nacionals i internacionals ofereixen nous reptes i oportunitats per al sector, destacant la importància de l’adaptabilitat i la comprensió profunda de les dinàmiques dels visitants. Amb una gestió eficient i una adaptació adequada, el turisme rural a Catalunya pot continuar sent un referent en aquest sector en constant evolució.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *