La producció industrial a Catalunya: indicadors i tendències del 2023

El darrer informe sobre l’Índex de Producció Industrial (IPI) corregit d’efectes de calendari a Catalunya revela una situació mitigada al desembre del 2023. Amb un augment moderat del 0,1% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, l’activitat industrial mostra una certa estabilitat. No obstant això, l’anàlisi sectorial revela diferències notables entre els diversos àmbits de la indústria.

En termes globals, el sector d’energia destaca positivament amb un creixement del 3,8%, contribuint de manera significativa a l’increment de l’IPI. Aquest augment contrasta amb altres segments com els béns de consum, que experimenten una disminució del 1,0%, i els béns intermedis, que baixen un 0,6%. D’altra banda, els béns d’equipament mantenen una estabilitat amb una variació interanual del 0,0%.

Quan es desglossa l’índex de productes industrials per excloure l’energia, les xifres mostren una realitat menys optimista. Al desembre de 2023, aquest índex va experimentar una disminució del 7,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Inclòs l’energia, l’IPI mostra una reducció del 6,1% interanual. Aquesta davallada afecta principalment els béns de consum, amb una caiguda del 8,8%, i els béns d’equipament i béns intermedis, amb decrements del 7,4% i 5,7%, respectivament. D’altra banda, l’energia es manté com a àrea de creixement amb un ascens del 2,8%.

Quan s’analitzen les divisions industrials, es destaquen algunes tendències marcades pel 2023. Els decrements més pronunciats s’han registrat a la indústria de fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics, amb una caiguda alarmant del 23,0%. La fabricació de material de transport i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat també han patit reduccions significatives, amb percentatges del 22,1% i 14,9%, respectivament. En contrast, la indústria dels materials i equips elèctrics, electrònics i òptics ha experimentat un augment notable del 18,6%, mentre que altres indústries manufactureres han registrat una modesta pujada del 0,5%.

Al considerar les dades anuals, l’any 2023 presenta una mitjana anual de l’IPI amb una disminució del 0,5%, segons dades provisionals. Aquesta tendència negativa es reflecteix en els decrements dels béns intermedis (−3,5%), l’energia (−2,9%) i els béns de consum (−0,9%). En contrapartida, els béns d’equipament mostren un creixement del 6,0%. En el detall per seccions de la CCAE-2009, destaquen les caigudes notables de les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−13,1%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−10,0%). En aquest context, la fabricació de material de transport emergeix com a punt brillant amb un creixement del 15,5%.

Aquest panorama industrial complex i divers destaca la necessitat de prendre mesures adaptatives per garantir la resiliència i la vitalitat del sector. L’ajustament constant a les dinàmiques del mercat i les inversions en àrees emergents podrien ser claus per estimular la producció industrial i estabilitzar aquesta part crucial de l’economia catalana. Cal seguir monitorant els indicadors i adaptar estratègies en consonància amb les tendències observades per garantir un futur sostenible per a la indústria a Catalunya.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *