PUJADA DE L’ÍNDEX DE VENDES: UN 2023 PROMETEDOR PER A LES GRANS SUPERFÍCIES DE CATALUNYA

Durant el desembre del 2023, les grans superfícies de Catalunya van experimentar un notable creixement en les vendes, segons les dades revelades recentment. L’índex de vendes a preus corrents va registrar un augment interanual del 2,1%, revelant una dinàmica positiva en aquest sector. No obstant això, la xifra més sorprenent va ser la variació mensual, amb un ascens impressionant del 44,3% en comparació amb el novembre del mateix any.

Aprofundint en les categories de productes, es destaca que aquest increment interanual es deu principalment a l’augment de les vendes d’alimentació, que van experimentar un creixement del 4,2%. No obstant això, la resta de productes va experimentar una lleu disminució del 0,1%. Aquesta dualitat en el comportament dels productes ens mostra la rellevància de la indústria alimentària en l’economia de les grans superfícies.

Cal tenir en compte que, ajustant els valors a preus constants per eliminar l’efecte dels canvis de preu, l’índex va presentar una variació interanual del 0,2%. És interessant observar que les vendes de productes d’alimentació van experimentar una baixada del 2,1%, mentre que les de la resta de productes van veure un augment notable del 3,2%. Aquesta oscil·lació suggereix la influència directa dels canvis de preu en la demanda dels consumidors.

Mentre analitzem les tendències anuals, els resultats del 2023 són encoratjadors per a les grans superfícies catalanes. La mitjana anual de l’índex de vendes a preus corrents va experimentar un creixement destacable del 4,8% en comparació amb l’any anterior. Aquesta xifra reflecteix una dinàmica positiva que ha contribuït al desenvolupament constant del sector.

El desglossament del comportament dels dos grups de productes que conformen l’índex ofereix una perspectiva més detallada. L’increment en les vendes d’alimentació durant el 2023 va ser particularment fort, amb un augment significatiu del 6,6%. Això posa de manifest la importància que els consumidors catalans atorguen als productes alimentaris, reforçant la idea que aquesta indústria és un pilar fonamental per a les grans superfícies.

D’altra banda, les vendes de la resta de productes, tot i que van experimentar un creixement més modest del 2,9%, continuen contribuint al creixement general. Aquesta diversificació de productes és clau per mantenir una oferta variada i atractiva per als consumidors, impulsant la competitivitat dels establiments de grans dimensions.

El panorama presentat per aquest informe suggereix que les grans superfícies de Catalunya han après a adaptar-se als canvis del mercat i les preferències dels consumidors. La constant evolució i la capacitat d’ajustar-se a les tendències dels consumidors han sigut factors claus per aconseguir aquest èxit.

En conclusió, el 2023 ha estat un any prometedor per a les grans superfícies de Catalunya, amb un creixement substancial de les vendes. Aquesta tendència positiva, impulsada principalment per l’augment de les vendes d’alimentació, mostra la resiliència i adaptabilitat del sector comercial a les condicions canviant del mercat. Les grans superfícies continuen sent un pilar essencial de l’economia catalana, oferint als consumidors una àmplia gamma de productes i consolidant-se com a actors clau en el panorama comercial de la regió.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *