El Govern aprova el contracte programa amb la CCMA després de 14 anys, amb una inversió de 1.347 milions fins al 2027

El Govern ha aprovat el contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb una inversió de 1.347 milions fins al 2027, després de 14 anys sense aquest document programàtic. Concretament, el Departament de la Presidència aportarà aquest any 330,5 milions d’euros, una xifra que suposa un increment de 55 milions respecte del pressupost de l’any anterior. La dotació econòmica del 2025 serà de 335,5 milions, i la del 2026 i el 2027, de 340,5 milions cada any.

2024

2025

2026

2027

Aportacions de la Generalitat mitjançant el Departament de la Presidència

330.502.000 €

335.502.000 €

340.502.000 €

340.502.000 €

L’acord, que consolida l’aposta del Govern per la CCMA, és necessari per enfortir els mitjans públics i impulsar la llengua catalana. A més, dona compliment a la llei que regula l’ens i respon a un mandat parlamentari.

Amb aquesta inversió, el Govern reverteix les restriccions pressupostàries que es van produir el 2011. L’acord especifica la destinació dels fons públics, així com les activitats i els projectes que reben suport financer. També estableix les quotes de producció exigides per la normativa europea, l’estatal i la catalana que ha de complir cada mitjà de comunicació i el criteri de selecció.

També defineix els indicadors que permeten avaluar l’impacte de les aportacions que es destinen a cada servei audiovisual i els indicadors per comprovar-ne i fiscalitzar-ne el compliment. Tot es fa sota mesures de transparència que recullen la justificació de les inversions externes i la rendició de comptes periòdica al Parlament.

Eixos del contracte programa

El contracte programa és un instrument de gestió pública que serveix per dotar d’estabilitat les empreses públiques, alhora que les obliga a especificar una planificació a mitjà termini. Concretament, el contracte-programa 2024-2027 amb la CCMA inclou tres eixos:

En primer lloc, el de l’estabilitat econòmica dels mitjans públics, que disposaran d’un important pressupost amb una previsió de fins al 2027 que els permetrà planificar tots els projectes fins aleshores. És un fet que contribueix a la sostenibilitat financera i, per tant, enforteix els mitjans públics i el dret a la informació, elements fonamentals en qualsevol estat democràtic.

En segon lloc, la divulgació i enfortiment del català i la cultura catalana en tots els àmbits audiovisuals per tal que estigui present en tots els canals públics. Aquest impuls també s’estendrà a l’aranès. En aquest sentit, es potenciaran continguts de qualitat i informació plural, veraç, objectiva i equilibrada, amb l’objectiu d’esdevenir un fons audiovisual de referència. També es vol generar comunitats d’usuaris al voltant del contingut i la informació, i promoure referents i influenciadors en català així com generar models de participació ciutadana i de cocreació de continguts.

Per últim, el contracte programa es basa en l’impuls de la transformació digital, que ja s’ha iniciat amb la plataforma de continguts en català 3Cat. L’objectiu és crear continguts temàtics que prestigiïn i diferenciïn el 3Cat de la resta de l’oferta audiovisual fent d’impulsors del talent a través de la producció interna i externa. També es vol fidelitzar els usuaris intensificant el contacte, la relació i l’accés a continguts en l’entorn digital en la nova plataforma digital de distribució de continguts en directe i a la carta (OTT).

Plans que es desplegaran

Per adaptar-se al nou ecosistema comunicatiu i ampliar l’impacte de la funció de servei públic, la CCMA revisarà el sistema de distribució de l’oferta de continguts (canals i formats). L’objectiu d’aquesta revisió serà trobar les fórmules més eficients per arribar al màxim nombre d’usuaris possible, mantenint les audiències tradicionals dels mitjans televisió i ràdio i ampliant-les amb nous usuaris que actualment no gaudeixen dels continguts de la CCMA.

Amb aquest propòsit, durant aquest 2024 la CCMA elaborarà els plans següents:

  1. Un pla de reorganització de la presència dels continguts de la CCMA als diferents canals de distribució audiovisual, ja siguin lineals, digitals, a demanda, propis i de tercers.
  2. Un pla de reorganització de marques que contribueixi a fer arribar la informació als diferents públics en funció dels seus interessos i necessitats.
  3. Un pla de jerarquització de les produccions que defineixi models de producció de diferents graus d’inversió tècnica i d’altres recursos, en funció de la complexitat, recorregut i format dels diferents continguts i que, de manera global, ha d’implicar un augment de l’eficiència. Aquest pla inclourà un estudi de costos globals dels diferents models de producció i una comparativa entre els costos de produir-los de manera interna, externa o associada.

El contracte programa també inclou l’actualització del Pla d’igualtat, que defineix les polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, així com en l’impuls, la formació i foment de mesures per aconseguir la igualtat real al si de l’organització. En l’actualització, la CCMA inclourà mesures per estendre la igualtat en els àmbits que tenen més repercussió social per aparèixer en pantalla i amb atenció especial als continguts adreçats al públic més jove.

D’altra banda, el contracte programa també contempla l’elaboració d’un Pla de diversitat i inclusió, per gestionar i promocionar la diversitat en l’organització, així com en la representació de la diversitat de la societat catalana. L’objectiu serà esdevenir un reflex tan fidel com sigui possible de la societat, mitjançant una major participació i presència de la diversitat cultural i social (racial i ètnica, funcional o de capacitats, generacional, orientació sexual, etc.).

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *