Requisits per a la inscripció i elecció de pubilles i hereus a les Quinquennals 2024

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LES ENTITATS/ASSOCIACIONS, PER PODER PRESENTAR PUBILLA/HEREU (INFANTILS I/O GRANS) PER A LES FESTES QUINQUENNALS

Per acord de Ple de 28/11/2018 es va aprovar l’acord que ergula els requisits per a la inscripció i elecció de pubilels i hereus (infantils i/o grans).

El termini per a poder presentar pubilla, pubilleta, hereu infantil o gran per a les Festes Quinquennals serà de l’1 al 30 d’abril de 2024.

Requisits i documents necessaris per a les entitats i associacions:

– S’haurà de presentar el model de sol·licitud d’inscripció de pubilla/hereu (annex 2) al registre general d’entrada de l’Ajuntament d’Alcanar, i s’hi haurà d’adjuntar el DNI/NIE del president/a o representant de l’entitat, dels aspirants i dels pares/mares en el cas que siguen menors d’edat i/o documents acreditatius de les respectives dates de naixement, i un número de telèfon de contacte.

Requisits d’edat per a ser pubilla/hereu (infantil i gran):

– Pubilles o hereus infantils: xiquets i xiquetes que, com a mínim, tinguen o hagen de complir l’any de la seua presentació 7 anys, i com a màxim 11 anys. No podran ser-ho si ho han estat anteriorment en la mateixa categoria.

– Pubilles o hereus grans: Persones que, com a mínim, tinguen o hagen de complir l’any de la seua presentació els 17 anys. No podran ser-ho si ho han estat anteriorment en la mateixa categoria.

– Per poder presentar pubilla/hereu (infantil i/o gran) per a les Festes Quinquennals, les entitats/associacions hauran d’haver presentat, obligatòriament, pubilla/hereu (infantil i/o gran) i/o carrossa, almenys dos anys dins del període comprés entre l’any posterior a la celebració d’unes Festes Quinquennals i l’any anterior a la celebració de les següents (ambdós inclosos).

– En el model de sol·licitud d’inscripció de pubilla/hereu s’haurà d’especificar els anys en què l’entitat/associació ha presentat pubilla/hereu (infantil i/o gran).

– Per poder demostrar que s’ha presentat carrossa, l’entitat/associació haurà d’acreditar adjuntant còpia de la instància d’inscripció de carrosses i/o documents gràfics que demostren la participació en la desfilada de carrosses en les dates corresponents a cada any. En aquest supòsit aquesta documentació s’ha de presentar en el moment de la sol•licitud d’inscripció de pubilla/hereu (infantil i/o gran).

– De forma excepcional les entitats/associacions que no puguen complir els requisits anteriors, podran presentar una memòria justificativa que demostre la seua activitat durant el període comprés entre l’any posterior a la celebració d’unes Festes Quinquennals i l’any anterior a la celebració de les següents (ambdós inclosos). En aquest supòsit aquesta documentació s’ha de presentar en el moment de la sol•licitud d’inscripció de pubilla/hereu (infantil i/o gran).

– El termini per a poder presentar pubilles i hereus (infantils i/o grans) per les Festes Quinquennals serà de l’1 al 30 d’abril de l’any en què se celebren les Festes Quinquennals.

L’elecció de la pubilla/hereu (infantils i/o grans) major, se celebrarà sempre durant el mes de juny de 2024.

Font: Ajuntament d’Alcanar

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *