Els municipis petits amb risc de despoblament, principals beneficiaris del nou Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona

Els criteris de distribució dels 148,5 M€ de l’ImpulsDipta incorporen per primera vegada el despoblament com a criteri prioritari

La Diputació de Tarragona avança en el disseny de la implementació del Pla ImpulsDipta, el nou model de cooperació econòmica i assistencial amb els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que s’executarà durant el mandat actual. Després de l’aprovació del reglament que ha de regir el pla en la darrera sessió plenària, aquest dimarts s’han donat a conèixer els criteris de distribució del pressupost, que ascendeix finalment a 148,5M€, després que s’hagi pogut ajustar a l’alça la partida prevista originalment amb 1,5 M€ addicionals. Els criteris que regiran la distribució de recursos del Pla ImpulsDipta són: el nombre d’habitants, la densitat (el nombre d’habitants per quilòmetre quadrat), el nombre de nuclis de població dels municipis, la superfície total del terme municipal, el despoblament i un criteri de compensació per tal de garantir que els beneficis del pla impactin de forma equitativa a tots els municipis.

Amb el Pla ImpulsDipta, la Diputació incorpora per primera vegada el despoblament com a criteri prioritari a l’hora de destinar els recursos als municipis. Una altra novetat del pla és que es fan extensius a àmbits d’actuació com la cultura, la transició ecològica o la salut pública criteris com els nuclis de població existents en un mateix municipi o el nombre d’habitants per superfície, que fins ara només s’aplicaven a algunes línies de subvenció com el PAM. Amb el nou model de distribució, la Diputació busca afavorir els municipis més petits i despoblats.

la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, “a partir d’ara, amb el Pla ImpulsDipta, els municipis més petits i els més despoblats, és a dir els que més ho necessiten, rebran més suport que mai de la Diputació de Tarragona”. “Una distribució més equitativa dels recursos és la base per a la millora de les condicions de vida i de les oportunitats a la demarcació”, ha afegit. D’altra banda, el vicepresident 2n i diputat de Concertació i Assistència Municipal, Enric Adell, ha destacat que “el Pla ImpulsDipta no només és la principal font de recursos dels municipis petits, sinó que està pensat per simplificar els tràmits, promoure la planificació i afavorir l’execució dels projectes municipals”. Fran Morancho, el diputat d’Hisenda i Gestió Pressupostària, ha posat en valor “la vocació de donar el màxim servei i recursos als municipis petits, que entenem que són els que més ho necessiten”.

En aquest sentit, el conjunt dels municipis menors de 10.000 habitants de la demarcació rebrà més del 87% (130 M€) dels 148,5 M€. A tall d’exemple, el Pla ImpulsDipta suposarà per al municipi de Senan, de 44 habitants, una inversió de 10.600€ per habitant. Al municipi de Masdenverge, de 1.071 habitants, la inversió per habitant ascendirà a 650€, i a Cambrils, un municipi de 34.734 habitants , la inversió serà d’uns 35€ per habitant.

La cultura, la salut pública i la transició ecològica, àmbits d’actuació obligatoris

El nou Pla ImpulsDipta dota els municipis de recursos econòmics que permetin tirar endavant projectes o actuacions rellevants per al municipi, però també estableix àmbits d’actuació obligatoris, considerats estratègics per a la demarcació en el seu conjunt. D’aquesta manera, cada municipi haurà de destinar com a mínim el 5% dels recursos que li hagin estat atorgats a través del pla a actuacions en matèria de cultura i interès ciutadà (música, teatre, exposicions, esport…), el 10% a salut pública (Aigua, piscines, plagues…) i el 15% a actuacions per a la transició ecològica (eficiència energètica, residus, prevenció d’incendis…). En xifres globals, els municipis del conjunt de la demarcació dedicaran, almenys, 7,4M€ a cultura, 14,8 M€ a salut pública i 22,3 M€ a transició ecològica durant el mandat actual.

Actuacions prioritàries que comptaran amb el màxim finançament de l’ImpulsDipta

Si bé un dels principis fonamentals del Pla ImpulsDipta és el respecte a l’autonomia local, des de la Diputació es volen promocionar determinades inversions municipals que es considera que són “prioritàries per a la demarcació”. Per això, es preveu el finançament de gairebé el 100% (98%) i l’acompanyament tècnic de totes aquelles inversions que tinguin a veure amb el cicle integral de l’aigua, l’habitatge municipal, la mobilitat sostenible, la transició ecològica, l’adequació d’equipaments a la normativa i la ciberseguretat. A les actuacions no considerades prioritàries, el finançament del pla es limitarà al 90%.

Es preveu que entre els mesos de juny i juliol de 2024, ajuntaments i Diputació puguin abordar conjuntament, en les meses de concertació, les actuacions que el Pla inclourà a cada municipi a proposta dels seus equips de govern. Totes aquestes es concretaran en els 190 convenis que es preveuen signar amb els pobles i ciutats i de la demarcació. En aquest sentit, l’autonomia local, la flexibilitat territorial, el treball en xarxa, la sostenibilitat, la gestió eficient, el bon govern, la concertació i la suma d’esforços i recursos per assolir objectius comuns són els principis bàsics que han de regir aquest nou pla.

El nou model ImpulsDipta pretén ser un revulsiu per a la gestió, l’organització i l’economia dels diferents municipis. Amb aquest sistema se simplificarà fins a un 75% la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació. D’altra banda, es tracta d’un model que s’adapta al cicle inversor de cada ajuntament i que està pensat per utilitzar i rendibilitzar al màxim les quantitats que s’atorgaran a cadascun. Es pretén, per tant, afavorir que la totalitat dels recursos que es destinen a ImpulsDipta es tradueixi en l’execució del cent per cent dels projectes que es plantegen als municipis.

Font: Diputació de Tarragona

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *