Regulació de les botigues fosques

S’han aprovat canvis en la Llei de Comerç per regular les anomenades botigues fosques o botigues fantasma. Aquestes han aflorat gràcies a l’auge del comerç en línia i consisteixen en establiments que venen els seus productes en línia i els distribueixen mitjançant missatgers.

El nou redactat defineix el concepte de botiga fosca i estableix les condicions que ha de complir un establiment d’aquest tipus per ajustar-se al marc legal. Així, aquests centres:

  • Han de disposar d’una zona d’espera per als vehicles que fan les entregues de comandes.
  • Han d’habilitar una zona d’estada per a les persones repartidores al seu interior.
  • No poden repartir comandes al destinatari final entre les 11 de la nit i les 7 del matí, tret d’alimentació i gran consum.
  • Obliga els operadors de comerç en línia a oferir punts de recollida i devolució propis o aliens en un radi màxim de 500 metres respecte a l’adreça que faciliti el client (amb l’excepció de productes d’alimentació i gran consum).

Al marge del marc general que fixa la normativa, els ajuntaments poden concretar la superfície que han de tenir les zones d’espera o estada (la llei només estableix un criteri de mínims), o poden reduir la franja horària de prohibició de repartiment.

Pel que fa als punts de recollida i devolució, els governs municipals han de definir-ne els paràmetres de la localització, ja que els 500 metres són un màxim que es pot reduir.

Font: Gencat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *