Aquest dimarts 27 de febrer s’ha celebrat un Ple extraordinari

Aquest dimarts 27 de febrer s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. La sessió ha comptat amb la presència de tots els membres del Consistori i els quatre punts de l’ordre del dia s’han aprovat per unanimitat.

Podeu veure el vídeo del Ple, aquí: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessionDetail/8a8080848acca6ef018defbc73d8006d

1.-Modificació de crèdit 1PLE/2024, en la modalitat de suplement de crèdit i extraordinari, per destinar més d’1 milió d’euros a inversió i altres despeses.

S’ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdit per destinar 1.298.569,20€ a inversions i despeses.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “la bona gestió política i tècnica, juntament amb l’increment d’ingressos provinent de les dues zones industrials, fan que no apugem impostos i que puguem destinar el romanent de tresoreria de l’any passat a fer més inversió al municipi”.

Els 1.298.569,20€ provenen de:

 • 1.193.352,22€ del romanent de tresoreria 2023
 • 64.000€ d’una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona per al camí per a vianants al Priorat de la Bisbal
 • 42.216,98€ del fons de contingència

Els diners es destinaran a fer inversió i a sufragar les següents despeses:

 • Obres de la fassina: a proposta de les regidories d’Urbanisme i Cultura s’afegeixen 640.402,93€ a la partida, que inclou el que queda pendent d’executar de les obres que van començar l’any passat, incloent-hi la modificació del projecte de desembre per reforçar la torre.
 • Pressupostos Participatius 2023: a proposta de la Regidoria de Participació Ciutadana, s’hi afegeixen 2.719,55€. Per al 2023 la partida destinada als Pressupostos Participatius era de 72.000€. A final d’any, amb tots els pressupostos de les propostes guanyadores, el total ascendia a 74.719,55€ i per això s’incrementa aquesta partida.
 • Aparcament definitiu de la Riba: a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, s’afegeixen 57.000€ a la partida, perquè quedi amb un total de 166.710,42€. El total de la partida inclou els següents pagaments: l’aparcament provisional actual; la redacció del projecte i l’execució del projecte definitiu; la compra de la part de la parcel·la i despeses de notaria i impostos.
 • Franges forestals: a proposta de la Regidoria de Medi Ambient s’afegeixen 23.121,42€ a la partida, quedant amb un total de 53.121,42€. Es faran franges forestals a la Pineda de Santa Cristina i es farà el manteniment de les franges de Can Gordei, fetes els anys anteriors.
 • Inversió per als ordinadors de l’escola, amb 5.000€. A banda del conveni amb l’escola per al material escolar dels alumnes per al curs 2023/24, la Regidoria d’Ensenyament proposa crear aquesta partida d’inversió, com a annex al conveni, amb 5.000€ per dotar l’escola de nous equips informàtics.
 • Camí del Priorat, amb 262.378,13€ a proposta de la Regidoria de Barris. Aquest camí sortirà del nou aparcament de la Riba fins al Priorat. El projecte compta amb una subvenció nominativa de 64.000€ de la Diputació de Tarragona. Les obres s’executaran enguany.
 • Monument als donants de sang amb 5.459,52€, a proposta de la Regidoria de Sanitat. A principis d’aquest any ha arribat el pressupost per al monument als donants de sang, que anirà a càrrec d’una artista bisbalenca. Des de l’Associació de Donants de Sang del Baix Penedès es va sol·licitar a l’Ajuntament de la Bisbal que acollís aquest reconeixement social per als donants de sang.
 • Desfibril·ladors als locals socials i al pavelló municipal, amb 14.520€, a proposta de la Regidoria de Barris. Es tracta d’una proposta del 2023 que ha arribat a principis d’aquest 2024. S’instal·larà un desfibril·lador a cada local social (Priorat de la Bisbal, la Miralba, Can Gordei i l’Esplai) i un al pavelló esportiu municipal. També s’actualitzarà el que ja hi ha a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. A més, es faran sessions de formació.
 • Assignació als grups polítics amb 2.400€. En aquesta modificació s’inclou la proposta que va fer el grup de La Bisbal Decideix de 50€/mes per grup i 25€/mes per cada regidor/a del grup. Els grups de Compromís, PSC i ERC han renunciat a aquesta assignació, tal com ja van manifestar en el Ple ordinari del mes de desembre.
 • Compra de dos vehicles: 22.400€ i 30.800€ a proposta de la Regidoria de Via Pública. Aquests vehicles substituiran els vehicles actuals de la brigada municipal i el Servei d’Informació i Inspecció municipal.
 • Adquisició d’un equip de so i equips informàtics, per 10.929,23€
 • Nova tanca a la piscina municipal, per 48.029,74€, a proposta de la Regidoria d’Esports. Es canviarà una part malmesa, fent-la més segura i resistent.
 • Zona de refugi climàtic a la plaça Pau Casals, per 31.381,35€, a proposta de la Regidoria de Cultura. Els refugis climàtics s’han definit com a espais que proporcionen confort climàtic i que s’activen en situació d’emergència generada per la calor. A la plaça Pau Casals s’hi organitzen diverses activitats durant tot l’any, especialment a la primavera i a l’estiu. Amb aquest import s’hi instal·larà un sistema de veles.
 • Equipaments per al parc de la Miralba (al parc del costat del local social) amb 32.000€, a proposta de la Regidoria de Barris. Amb aquesta partida, s’adequarà el parc de la Miralba. És un projecte que treballen conjuntament la Regidoria de Barris i l’Associació de veïns de la Miralba.
 • Màquina de reciclatge de plàstic per instal·lar a l’institut, amb 12.100€. Des de la Regidoria de residus es fomenta la necessitat d’adquirir bons hàbits de reciclatge per part de l’alumnat de l’institut. Per aquest motiu, s’hi instal·larà una mini-deixalleria que recompensarà els estudiants de l’Institut Coster de la Torre quan reciclin llaunes i ampolles de plàstic. Quan cada estudiant recicli, li sortirà un tiquet que podrà bescanviar per productes dels comerços locals que s’hi adhereixin.
 • Despeses de personal municipal: s’hi incorporen 97.927,53€. Aquesta modificació es fa per dos motius: per aplicar uns nous intervals als nivells de complement de destinació dels treballadors municipals (aplicant la disposició transitòria 6a del Reial Decret Llei 6/2023, del 19 de desembre) i ajustar l’organigrama de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a la realitat i a les necessitats actuals. Aquestes modificacions impliquen alguns increments de retribucions a la inscripció de l’àrea corresponent.

2.-Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT)

S’ha aprovat per unanimitat.

La modificació consistia en:

 • Dividir l’organització municipal en 6 serveis diferents:
  • Serveis de Secretaria
  • Serveis d’Intervenció i Tresoreria
  • Serveis Bàsics
  • Serveis Tècnics i Urbanisme
  • Serveis de Promoció Social i Econòmica
  • Serveis de Promoció Cultural
 • La creació dels Serveis Tècnics d’Urbanisme com a àrea de treball independent, ja que en la RLT anterior estava inclosa a la Unitat Administrativa.
 • La creació de l’àrea de Serveis de Promoció Social i Econòmica, que engloba el servei de la Llar d’Infants, els Serveis d’Ocupació i Joventut (que estaven a la unitat administrativa), Benestar Social, Ensenyament i Esports.
 • Distribuir els llocs de treball inclosos al Servei d’Informació i Inspecció: la plaça d’inspecció s’inclou a l’àrea d’Urbanisme; la plaça d’informador/a de carrer s’adscriu al servei de Promoció Cultural; i la plaça de notificador/a, s’adscriu a Serveis de Secretaria.
 • Els llocs de treball que actualment s’inclouen en el Servei de Custòdia, dependent de la Unitat de Serveis, passen al Servei d’Ensenyament i al Servei de Promoció Cultural.
 • S’amortitzen 3 llocs de treball que no han estat ocupats des de la seva creació: un segon arquitecte, un segon electricista i un segon conserge d’escola. L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que aquesta amortització es fa perquè “ja tenim una arquitecta en plantilla, que realitza funcions en matèria de llicències i autoritzacions urbanístiques, conservació i rehabilitació urbanístiques, protecció de la legalitat urbanística, gestió urbanística, planejament urbanístic i obra pública. A més, puntualment es disposa del suport urbanístic del Consell Comarcal del Baix Penedès. D’altra banda, el servei de Brigada ja compta amb un operari de Manteniment d’Enllumenat. En els treballs de major complexitat tècnica intervenen el Cap de la brigada, el cap dels Serveis bàsics o l’enginyer; i, si cal, es contracten els serveis corresponents. Finalment, actualment tenim un conserge a l’escola nova. L’anterior RLT preveia un altre conserge per a l’escola centenària. Ara, s’estan efectuant els tràmits, des de la Regidoria d’Ensenyament, per ampliar l’escola nova i destinar l’edifici de l’escola centenària per a usos municipals”.
 • S’amortitzen els 4 llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/va per crear 4 llocs de treball d’Administratiu/va, per tenir una administració més professionalitzada i millorar la qualitat dels serveis públics. Es farà amb promoció interna.
 • Crear un nou lloc de treball d’Administratiu/va per reforçar els Serveis de Secretaria.
 • Crear els llocs de treball d’Administratiu/va de Tresoreria i d’Administratiu/va de Serveis de Promoció Cultural.
 • Regularitzar l’error que a la RLT del 2019 contempla 4 auxiliars Administratiu/va i la plantilla de personal en conté 5.
 • Revisió de les fitxes descriptives dels llocs de treball, millorant el seu format i afegint la informació relativa a la jornada de treball.
 • Eliminar les referències a l’escala i a la subescala del personal laboral, ja que aquesta classificació és per al personal funcionari.
 • Aplicar la disposició transitòria 6a del Reial Decret 6/2023, del 19 de desembre, a què s’ha fet referència al punt de la modificació de crèdit i s’adequarà el complement de destinació i el complement específic dels llocs de treball que corresponguin.
 • S’ha valorat individualment cada lloc de treball seguint un mètode de valoració objectiu de tots els factors que afecten tant el complement de destinació com el complement específic, la qual cosa ha provocat pujades i baixades.
 • Revisió de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, tenint en compte els límits continguts a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023.

3. Modificació de la plantilla de personal

S’ha aprovat per unanimitat.

La plantilla de personal per al 2024 es va aprovar en el Ple ordinari de desembre de 2023. Ara es proposa modificar la plantilla del personal del 2024 tenint en compte la modificació de la RLT aprovada en el punt anterior:

 • Crear la plaça de tècnic d’administració general, per agilitzar els tràmits administratius, tenint en compte els constants canvis normatius i l’elevat volum d’expedients administratius que es tramiten des dels diferents serveis municipals.
 • Amortitzar les places de cap administratiu dels serveis d’intervenció i tresoreria i la de cap administratiu de serveis de promoció culturals i crear les places de Tècnic/a Mitjà/na d’Intervenció i de Tècnic/a Mitjà/na de Cultura, tal com surten a la RLT acabada d’aprovar.
 • Amortitzar les 5 places d’auxiliar administratiu i crear-ne 5 d’administratiu, per aconseguir una Administració més professionalitzada i millorar la qualitat dels serveis públics, així com promocionar la carrera professional dels empleats municipals que ara ocupen les places auxiliars.
 • Crear una nova plaça de tècnica d’educació infantil per continuar mantenint l’aula d’i0 a la llar d’infants, que ara està coberta temporalment.
 • Amortitzar la plaça de brigada que està vacant.

4.-Aprovació inicial del canvi d’ús de la part de magatzem que es construeix a l’espai de la fassina, per destinar-lo a espai per a l’ADF Clot de Bou.

S’ha aprovat per unanimitat.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està rehabilitant l’antiga fassina per destinar una part a la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous i una altra part estava destinada a magatzem per a la brigada. Tanmateix, aquest dimarts 27 de febrer ha aprovat un canvi d’ús per destinar l’espai que inicialment s’havia de dedicar a la brigada a l’ADF Clot de Bou.

L’any passat l’ADF Clot de Bou va sol·licitar a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès un espai més gran per deixar-hi els vehicles i el material de prevenció contra incendis. Aquest espai, a més, havia d’estar ubicat en un lloc amb fàcil sortida. Per aquest motiu l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat destinar aquest espai de la fassina a l’ADF Clot de Bou i, segons va explicar l’alcaldessa Agnès Ferré al Ple extraordinari d’ahir dimarts “creiem necessari que es construeixi una nau suficientment gran per a tots els vehicles i el material de la brigada, així com taules, cadires i escenari”.

Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Judith Vidal, considera que “dedicar espais a entitats amb necessitats singulars no sempre és possible per part de l’equip de govern, ja que som un municipi amb menys espais a disposició municipal dels que necessitem. Amb l’ADF hem parlat moltes vegades de les especials necessitats de la Bisbal, un municipi molt gran, amb moltes zones boscoses, verdes i amb cases aïllades de parcel·les grans envoltades de bosc. Necessiten un espai propi, per poder fer les formacions i tenir els vehicles sempre a punt i, poder-los proporcionar aquest espai, em fa sentir feliç i molt orgullosa de formar part d’aquest equip”.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *