3 Places d’Oficial de Brigada Obertes a Riba-roja d’Ebre

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha anunciat la convocatòria per a la cobertura de 3 places d’Oficial de Brigada, en el marc d’un concurs o valoració de mèrits. Aquesta oportunitat laboral s’emmarca dins de l’estabilització de l’ocupació temporal, segons el que disposa la Disposició addicional 6a de la Llei 20/2021.

Requisits i Detalls de la Convocatòria

Les places estan adreçades a personal laboral, amb un grup de titulació o assimilat de nivell C2. Es requereix com a titulació mínima el Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. A més, és imprescindible comptar amb un nivell B1 de català, reflectint la importància de la competència lingüística en la relació amb la ciutadania i en el desenvolupament de les tasques encomanades.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 3 d’abril de 2024. El sistema de selecció serà mitjançant un concurs o valoració de mèrits, detall que ofereix als candidats la possibilitat de demostrar la seva experiència i formació rellevant per a l’ocupació.

Les matèries associades al lloc d’Oficial de Brigada es centren en obres i manteniment, indicant la naturalesa de les tasques que es duran a terme en el marc d’aquesta posició.

Informació Addicional i Procediment de Sol·licitud

Les bases específiques de la convocatòria van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el 29 de desembre de 2022, oferint detalls concrets sobre els requisits i el procés de selecció. Així mateix, la convocatòria va ser anunciada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 4 de març de 2024, obrint el termini per a la presentació de sol·licituds.

Els interessats poden consultar més informació a les publicacions oficials corresponents, on es detallen les bases i els procediments necessaris per a la participació en aquesta convocatòria.

Oportunitat per a l’Estabilització Laboral i el Creixement Professional

Aquesta convocatòria representa una oportunitat significativa per a aquells que busquen ingressar en el sector públic, especialment en àrees relacionades amb el manteniment i les obres. A més, l’estabilització de l’ocupació temporal ofereix una perspectiva de seguretat laboral per als candidats seleccionats, contribuint a la seva estabilitat econòmica i professional a llarg termini.

La valoració de mèrits com a sistema de selecció també reconeix la experiència i la formació dels candidats, permetent una selecció basada en criteris objectius i en les competències requerides per al lloc d’Oficial de Brigada.

Conclusió

En resum, la convocatòria de 3 places d’Oficial de Brigada a Riba-roja d’Ebre ofereix una oportunitat única per als aspirants que compleixin amb els requisits establerts. Amb un termini de presentació de sol·licituds obert fins al 3 d’abril de 2024, és el moment per als interessats a preparar la seva candidatura i optar a aquesta posició que promou l’estabilitat laboral i el creixement professional en l’àmbit municipal.

Font: Ajuntament de Riba-roja d’Ebre

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *