Acció Climàtica implementa una nova Declaració d’Emergència Cinegètica amb més abast geogràfic i temporal per seguir la feina feta per frenar la sobrepoblació de conills a Lleida


·La nova declaració inclou fins a 289 àrees de caça en un total de 5.194 km2, serà vigent fins el 30 d’abril de 2025, i inclou noves mesures com el control de població de conills amb visors nocturn

·La Declaració d’Emergència se suma a les altres mesures que el Departament té activades simultàniament per fer front a les altes densitats

FOTO NP DEC CONILLS
Dolors Vila en un moment de la presentació.
{«name»:»2024/03/18/13/41/a2530b96-a66d-4ae8-8c54-ad6a43f7c8ec.jpg»,»author»:»DACC»,»type»:»0″,»location»:»0″,»weight»:364408}

La nova Declaració d’Emergència Cinegètica (DEC) per a continuar lluitant contra la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida es publicarà en breu Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Serà vigent fins el 30 d’abril de 2025 i abasta 5.194 km2. Això ho ha anunciat avui la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Lleida, Dolors Vila, que ha posat en valor la feina feta fins ara pel Departament juntament amb les Àrees Privades de Caça (APC) i els caçadors, amb el suport del Cos d’Agents Rurals.

També ha valorat les mesures aplicades en el marc de la Taula del Conill per tal de minimitzar els danys a l’agricultura i ha afegit que “tot i que no s’ha arribat a la densitat òptima, han permès frenar el creixement de conills i, per tant els danys, per això podem dir que les mesures aplicades han funcionat. Però la pagesia segueix patint danys i per això no aturem sinó que ampliem les mesures de control per a aquest 2024, alhora que el seu abast geogràfic i temporal”.

La nova Declaració d’Emergència, una mesura reclamada per la pagesia

La nova Declaració d’Emergència Cinegètica que en pocs dies publicarà té un abast territorial que s’estén al conjunt de les comarques l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera i les Garrigues. Inclou fins a 289 àrees de caça en un total de 5.194 km2; i serà vigent fins el 30 d’abril 2025, el que permet incloure les actuacions excepcionals per danys fora del període hàbil del conill, agilitzant els procediments administratius. No obstant, val a dir que l’objectiu de captures s’estableix sobre 94 APC, amb una superfície de 2.140 km2, nucli on es registra danys; i el sumatori de conills a capturar en aquesta zona se situa en 311.743.

Així mateix, per a què l’aplicació de les mesures preses dins la DEC sigui més eficient, s’estableix també la seva execució dins del període comprés des de l’1 de setembre de 2024 fins el 31 de desembre de 2024 per tal d’intensificar les captures sobre la població de conill adulta i sobre els individus reproductors, en el moment en què la densitat de la població és més baixa, essent així la seva captura més efectiva.

I d’acord amb els resultats dels censos de tardor i d’hivern del Programa de Seguiment de Mamífers del Departament, anualment s’avaluarà les densitats de població de conill per tal de determinar la conveniència de modificar l’àmbit d’actuació i/o la idoneïtat de tornar a declarar l’emergència cinegètica.

A més, com en l’anterior DEC, s’autoritza, excepcionalment, els titulars de les APC incloses per tal d’assolir el nombre de captures mínimes a realitzar durant la declaració, i s’estableix que en cas de no assolir els objectius el Departament podrà acordar l’execució subsidiària de mesures excepcionals de gestió cinegètica sobre una àrea de caça quan el titular cinegètic no presenti cap comunicació prèvia d’actuació cinegètica, quan no s’assoleixi els objectius de captura establerts, o quan s’apercebi danys a l’agricultura i aquests no hagin estat atesos. També es contempla, si s’escau, la tramitació d’urgència del procediment administratiu per a reduir determinats terminis establerts.

Seguiment i accions acordades a la Taula de Cogestió del conill

Val a dir que per part de l’Administració, a més de les taules de cogestió del conill fent seguiment amb el sector del pla d’acció, avaluant-lo, i consensuant actuacions, a les àrees de caça on es declara l’emergència cinegètica s’autoritza als titulars cinegètics la caça excepcional del conill de bosc fins a data 30 d’abril 2025, es permet caçar tot l’any i tots els dies de la setmana sense autorització expressa, excepte en Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA), on cal autorització, quan per risc d’incendis forestals s’activi el nivell de perill extrem o del Pla Alfa 3 no es podrà caçar en els municipis afectats. I la destinació dels exemplars capturats pot ser per consum propi, o bé per comercialitzar en establiments autoritzats.

Quant a l’ampli paquet de mesures implementades per a fer front a aquesta problemàtica, com en l’anterior Declaració, i a banda de la incorporació de noves metodologies de control de població amb visió nocturna, aquestes se centren en equips propis i especialitzats sobre el terreny que treballen en diferents accions com ara les captures nocturnes o la col·locació de més paranys, donant resposta a comunicacions de danys; el xipatge gratuït de les fures propietat dels caçadors, el preu del qual assumeix el Departament (la caça de conill amb fura és el mètode més efectiu, i per llei les fures han de portar xip), entre altres accions. I també es dóna suport als caçadors pel seu sobreesforç en les actuacions, i mitjançant la Federació Catalana de Caça, per la qual cosa es disposa d’ajuts a caçadors.

Tot plegat, perquè com ha remarcat Dolos Vila, “cal mantenir l’esforç que es ve realitzant també amb accions de més llarg recorregut, seguir fomentant els mètodes efectius com ara la caça amb ús de fures, les actuacions d’autoprotecció dels cultius, a més d’altres de noves com el control de conills amb la modalitat d’aguait nocturn amb punts fixes i visor nocturn, i continuar centrant-se en la disminució dels danys”.

I davant de tot plegat, el Departament vol insistir a posar de relleu que la Declaració d’Emergència Cinegètica és una eina addicional a la gestió cinegètica, que cal prioritzar actuacions amb mètodes eficaços, i que el gruix de les actuacions cal realitzar-les durant el període de l’any amb una major incidència en la gestió (d’octubre a gener), quan les poblacions de conill són més reduïdes i abans que es produeixi danys significatius als cultius. A més, és fonamental l’acció dels propietaris de finques afectades, els quals han de comunicar els danys, protegir els seus cultius, i dur a terme actuacions de gestió de l’hàbitat en la mesura del possible.

Balanç positiu de l’anterior Declaració d’Emergència

Les mesures implementades pel Departament durant la vigència de l’anterior DEC van permetre fer un balanç positiu dels objectius associats, que apuntava que el 74% de les APC incloses dins la Declaració, equivalent a 67 àrees de caça, havien assolit el compliment dels objectius fixats de captures de conill, havent realitzat un total de 376.373 en aquest conjunt. El 26% restant (24) no havia arribat al 100% de compliment; cal dir, però, que la taxa mitjana d’assoliment d’aquestes va ser del 57%, amb un total de 61.212 captures.

D’altra banda, els titulars de les finques agrícoles incloses dins de l’àmbit de l’emergència cinegètica i a l’empara de la Declaració van presentar a la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament a Lleida un total de 1.279 comunicacions de danys ocasionats a terrenys agrícoles de 131 pagesos afectats dins de 49 APC, per tal que l’Administració hi pogués actuar amb mitjans propis i aplicar les mesures excepcionals de gestió cinegètica.

D’acord amb la resposta dels titulars de les APC, les comunicacions de finques afectades per danys de conills es van traslladar a Forestal Catalana per tal de donar resposta amb actuacions de captura en viu mitjançant la col·locació de gàbies trampa. Els resultats obtinguts amb aquestes actuacions van ser 7.340 conills capturats.

L’Urgell i el Segrià van ser les comarques incloses en la DEC que han presentat més comunicacions de danys, i on s’ha assolit més captures.

Quant a les batudes nocturnes de conill amb l’ajuda del Cos d’Agents Rurals (CAR), les quals s’han dut a terme a petició dels titulars de les àrees de caça, els resultats obtinguts són els següents: 18.200 captures en 116 sortides, amb una mitjana de 150 captures per batuda.

Mantenir l’esforç amb accions de llarg recorregut

La Taula de Cogestió del conill a la plana de Lleida, celebrada fa dos mesos, va acordar donar continuïtat a aquella Declaració. I és que les conclusions de l’anterior DEC van reflectir que cal mantenir l’esforç de la feina també amb accions de més llarg recorregut, seguir fomentant els mètodes efectius com ara la caça amb ús de fures, les actuacions i/o mètodes d’autoprotecció dels cultius, i seguir centrant-se en disminuir els danys, i tot plegat evidencia la necessitat d’ampliar l’àmbit i els terminis.

Així, atès aquest balanç, per a millorar els resultats i aprofundir en la bona feina feta, cal continuar caçant i exercint la màxima pressió cinegètica, fomentant els mètodes més efectius com ara la caça amb ús de fures, per tal de poder prevenir els danys en els futurs cultius, i implementar noves mesures com el control de població de conills amb visors nocturns, que el Departament juntament amb Forestal Catalana ja està testant i en breu posarà a l’abast dels afectats pels danys. Així, es tracta d’una mesura destinada al personal propi del Departament i del Cos d’Agents Rurals, que s’està valorant com es pot estendre a pagesos/caçadors experts, si cal habilitant la formació i condicions de seguretat que siguin necessàries.

Font: Gencat Sala de Premsa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *