Oportunitat de Treball: Oficial de Segona Especialista en Jardineria a l’Ajuntament d’Ascó

L’Ajuntament d’Ascó ha anunciat una convocatòria per a una plaça d’Oficial de Segona Especialista en Jardineria, oferint una oportunitat de treball significativa per als residents locals. Aquesta convocatòria, identificada com a 20240304O13, ha generat expectatives i interès entre els residents qualificats en aquest àmbit laboral.

La finalització de la presentació de sol·licituds està programada per al 3 d’abril del 2024, oferint un termini suficient per als interessats a preparar i presentar les seves candidatures. El sistema de selecció inclourà concurs oposició o valoració de mèrits i prova, un procés que garanteix una selecció justa i transparent.

Aquesta oportunitat laboral es presenta com a laboral temporal, amb un grup de titulació o assimilat C2, que inclou aquells amb l’ESO, graduat escolar, FP 1r grau o cicles formatius de grau mitjà. La titulació requerida per a aquesta plaça inclou el Grau en Educació Secundària Obligatòria, graduat escolar, CFGM o Tècnic auxiliar d’FPI. A més, un requisit indispensable és un nivell B1 de català, subratllant la importància del coneixement de la llengua catalana en el desenvolupament d’aquesta tasca.

Els candidats seleccionats tindran l’oportunitat de treballar en el camp de la jardineria, una àrea que no només ofereix ocupació, sinó també la possibilitat de contribuir al manteniment i millora del paisatge local. Això pot ser particularment atractiu per a aquells amb una passió per la natura i l’estètica ambiental.

Una característica destacada d’aquesta convocatòria és que el torn està reservat, una mesura que pot obrir portes a aquells que busquen flexibilitat en els horaris laborals. A més, la convocatòria està reservada a persones a l’atur, mostrant un compromís amb la integració laboral i la creació d’oportunitats per a aquells que busquen reingressar al mercat laboral.

Cal assenyalar que aquesta posició s’ofereix com a contracte de relleu, una modalitat contractual que pot ser beneficiosa per a aquells que busquen estabilitat laboral a llarg termini. Això pot ser especialment atractiu per a aquells que desitgen estabilitat en la seva carrera professional.

Per als interessats en obtenir més informació sobre aquesta convocatòria, es pot accedir a la web de l’ens convocant a través del següent enllaç: https://www.asco.cat/oferta-de-treball-oficial-segona-especialista-jardineria/.

En resum, la convocatòria d’una plaça d’Oficial de Segona Especialista en Jardineria a l’Ajuntament d’Ascó ofereix una oportunitat emocionant per als residents locals, destacant-se per la seva accessibilitat, flexibilitat i compromís amb la integració laboral. Aquesta oferta de treball no només representa una possibilitat d’ocupació, sinó també una manera de contribuir al paisatge i la comunitat locals a través de la pràctica de la jardineria.

Font: Ajuntament d’Ascó

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *