CONVOCATÒRIA PER A UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL A ROQUETES

L’Ajuntament de Roquetes ha anunciat recentment la convocatòria per a una plaça d’Agent de la Policia Local, amb l’objectiu de reforçar el cos de seguretat de la localitat. Aquesta oportunitat laboral s’emmarca dins de la política municipal de millora del servei públic de seguretat, buscant garantir el benestar i la tranquil·litat dels ciutadans de Roquetes.

La convocatòria, identificada amb el codi 20200120O127, ha establert com a data límit per a la presentació de sol·licituds el proper 28 de març de 2024. Cal destacar que aquest termini ha estat prorrogat respecte a la data inicial, ampliant les possibilitats per als interessats a participar en el procés de selecció. Aquesta decisió reflecteix la voluntat de l’Ajuntament de garantir la màxima participació possible en aquesta convocatòria.

El procés de selecció per a aquesta plaça d’Agent de la Policia Local es durà a terme mitjançant un concurs oposició o una valoració de mèrits i prova, segons les bases establertes. Això implica que els candidats hauran de superar diferents proves i avaluacions per demostrar la seva idoneïtat per al càrrec.

Pel que fa als requisits necessaris per optar a aquesta plaça, s’exigeix un grup de titulació o assimilat de nivell C1, que inclou el batxillerat, el FP de segon grau o els cicles formatius de grau superior. A més, és imprescindible disposar del títol de batxillerat, tècnic o d’un altre d’equivalent o superior. Aquestes exigències acadèmiques evidencien la importància de la formació i la preparació per exercir aquesta responsabilitat.

A banda dels requisits acadèmics, els aspirants han de complir altres criteris, com el nivell B2 de català i la possessió del permís de conduir A2 i B. Aquests requisits són fonamentals per garantir la capacitat dels agents per comunicar-se amb els ciutadans en la llengua pròpia del territori i per desplaçar-se amb eficàcia durant l’exercici de les seves funcions.

La convocatòria inicial contemplava la oferta de tres places, però finalment s’ha reajustat a una única plaça d’Agent de la Policia Local. Malgrat aquesta reducció en el nombre de places disponibles, l’oportunitat de formar part del cos de policia local de Roquetes continua sent una excel·lent opció per a aquells que aspiren a una carrera en el camp de la seguretat ciutadana.

Els interessats en participar en aquest procés de selecció poden trobar més informació sobre la convocatòria a través del web de l’Ajuntament de Roquetes, on es detallen les bases específiques, el temari i altres aspectes rellevants. Aquesta informació és crucial per a una preparació adequada per part dels candidats, permetent-los abordar el procés amb confiança i determinació.

En resum, la convocatòria d’una plaça d’Agent de la Policia Local a Roquetes representa una oportunitat única per als professionals del camp de la seguretat ciutadana. Amb requisits clars i un procés de selecció transparent, l’Ajuntament busca incorporar un nou membre al seu cos de policia, contribuint a garantir la seguretat i el benestar dels habitants de la localitat.

Font: Ajuntament de Roquetes

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *