L’economia catalana creix un 2,6% l’any 2023

Al quart trimestre l’activitat augmenta un 2,8% interanual

L’any 2023 el producte interior brut (PIB) de Catalunya ha assolit els 292.474 milions d’euros, xifra que representa un creixement en volum del 2,6%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta variació es manté respecte de la dada de l’avanç del PIB publicat el 7 de febrer passat (2,6%) i una dècima superior a l’economia espanyola (2,5%, avanç). El creixement de la Unió Europea és d’un 0,4%.

La demanda interna ha crescut un 1,4% l’any 2023, un punt i una dècima menys que l’any anterior (2,5%), principalment per l’augment del consum de les llars (1,9%) i el consum de les administracions públiques (2,3%), mentre que la formació bruta de capital ha disminuït un 0,7%. En relació amb el comerç exterior, les exportacions totals augmenten un 7,1% i les importacions un 2,9%. Els components turístics d’ambdues variables mantenen creixements significatius, d’un 22,6% en les exportacions i d’un 8,7% en les importacions.

Des de la perspectiva de l’oferta, destaquen el creixement de la indústria (3,5%) i dels serveis (3,1%). En canvi, la construcció modera el creixement fins a l’1,8% i el sector agrari disminueix el 17,6%.

El quart trimestre presenta una taxa interanual del 2,8% i una variació intertrimestral del 0,9%. Al llarg del 2023 l’evolució trimestral mostra un creixement rellevant en el primer i quart trimestres i resultats més moderats en el segon i el tercer.

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2023

L’any 2023 el PIB de Catalunya ha assolit els 292.474 milions d’euros i el creixement en volum ha estat d’un 2,6%. Des de l’òptica de la demanda, cal remarcar l’augment del consum de les llars (1,9%) i del consum de les administracions públiques (2,3%). En canvi, la formació bruta de capital presenta una taxa de variació negativa del 0,7% i el desglossament per components registra en la inversió en béns d’equipament una reducció del 3,3% i en la formació bruta de capital en construcció un creixement del 2,2%. En relació amb l’any anterior s’observen valors inferiors en totes les variables, excepte en el consum de les administracions públiques, un punt i sis dècimes més que el 2022 (0,7%).

En relació amb el sector exterior, les exportacions totals s’incrementen un 7,1%, dada inferior a la de l’any anterior (13,9%). Aquests resultats s’expliquen per la normalització de les taxes de creixement del turisme estranger, que ha passat de créixer un 138,6% l’any 2022 a fer-ho en un 22,6% l’any 2023. Les exportacions de béns i serveis han crescut un 5,1%, dada inferior a la de l’any anterior (6,2%). L’evolució de les exportacions s’explica principalment per l’augment de les vendes exteriors de vehicles de motor i també de la indústria química. D’altra banda, les importacions totals han augmentat un 2,9% respecte de l’any anterior, conseqüència del creixement del consum dels residents a l’estranger (8,7%) i del de les importacions de béns i serveis (2,7%).

Des de l’òptica de l’oferta destaca la recuperació experimentada per la indústria, amb un creixement del 3,5% l’any 2023, com a conseqüència de la millora en branques com la fabricació de vehicles de motor i la indústria química. L’increment assolit pels serveis és del 3,1%, més de sis punts inferior al de l’any anterior. Les activitats que registren els creixements més elevats són les branques del comerç, transport i hoteleria (3,2%), on destaquen algunes activitats com el transport aeri, el comerç al detall i la venda i reparació de vehicles. Les activitats immobiliàries, professionals i altres també creixen un 3,2%. En aquest conjunt d’activitats destaquen els serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, juntament amb altres activitats professionals. També augmenten l’activitat les agències de viatges i els serveis informàtics. La branca d’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials presenta una taxa del 2,4%.

Pel que fa a la construcció, la taxa de variació és de l’1,8%, xifra que representa una reducció respecte de l’any anterior (5,4%). Finalment, el sector agrari registra una taxa negativa del 17,6% (el 2022 va ser de -9,2%).

Comptabilitat del quart trimestre del 2023

La taxa interanual del quart trimestre del 2023 presenta un valor del 2,8%, un punt i una dècima superior a la del trimestre anterior (1,7%).

Des de l’òptica de la demanda, la demanda interna creix un 2,3% interanual, un punt i vuit dècimes més que el tercer trimestre (0,5%). Aquest creixement s’explica pels resultats del consum de les administracions públiques (4,2%) i del consum de les llars (3,0%). Per contra, la formació bruta de capital presenta una variació del -1,8% pel comportament de la inversió en béns d’equipament (-4,5%) i no es compensa amb el creixement de l’1,5% de la formació bruta de capital en construcció.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals han augmentat un 3,3%, tres dècimes més que el trimestre anterior (3,0%), principalment pel creixement del mercat turístic estranger (25,7%) i, en menor mesura, de les exportacions de béns i serveis (0,5%). Les importacions totals es van incrementar un 0,8%, tres punts més que el període anterior (‑2,2%). L’augment de les importacions és fruit especialment de l’evolució del consum dels residents a l’estranger (7,5%), mentre que les importacions de béns i serveis van créixer un 0,4%.

Des de la perspectiva de l’oferta destaca l’evolució de la indústria (3,8%), sobretot per la fabricació de vehicles de motor, de productes informàtics i la indústria química. Els serveis van registrar una taxa de variació interanual del 2,9%, un punt i dues dècimes superior a la del tercer trimestre. El creixement dels serveis s’explica per l’evolució dels components: l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials ( 3,6%), el Comerç, transport i hoteleria (3,0%) i les Activitats immobiliàries, professionals i altres (2,6%). La construcció va experimentar un creixement del 0,6% i l’agricultura una reducció de l’activitat del14,8%.

Font: Gencat Sala de Premsa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *