OPORTUNITAT LABORAL A L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ: 1 PLAÇA D’ADMINISTRATIU – PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament de Constantí ha anunciat una nova convocatòria per a ocupar una plaça d’Administratiu amb especialització en Promoció Econòmica. Aquesta oportunitat laboral s’emmarca dins de les polítiques municipals orientades a reforçar els serveis administratius i promoure el desenvolupament econòmic local.

El procés de selecció, que es realitzarà mitjançant concurs oposició o valoració de mèrits i prova, està destinat a contractar un funcionari amb titulació de grup C1, que equival al Batxillerat, Formació Professional de segon grau, cicles formatius de grau superior o equivalents. A més, és requisit indispensable comptar amb un nivell C1 de català, assegurant així la capacitat de comunicació en una de les llengües oficials de la comunitat.

El termini per a la presentació de sol·licituds va iniciar el 14 de març de 2024 i romandrà obert durant 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Boletín Oficial del Estado (BOE). Això ofereix als interessats un marge adequat per preparar i presentar la seva sol·licitud amb tota la documentació necessària.

Els aspirants han de dirigir-se al portal d’e-administració de l’Ajuntament de Constantí per accedir al tràmit de sol·licitud i obtenir més informació detallada sobre els requisits, bases específiques, temari i altres aspectes rellevants de la convocatòria.

Aquesta oferta de treball respon a la necessitat de cobrir vacants en l’organigrama municipal per tal de garantir un òptim funcionament dels serveis públics, especialment en àmbits clau com la promoció econòmica. El paper de l’Administratiu en aquest context és fonamental, ja que ha de gestionar i coordinar les tasques administratives relacionades amb el suport a les iniciatives de desenvolupament econòmic local, la gestió de subvencions i ajudes, la coordinació amb altres departaments i entitats, entre altres funcions rellevants.

L’Ajuntament de Constantí, com moltes altres administracions locals, reconeix la importància de disposar de personal qualificat i motivat per fer front als reptes i necessitats de la ciutadania i del territori. En aquest sentit, la convocatòria d’aquesta plaça d’Administratiu en el camp de la promoció econòmica no només representa una oportunitat laboral per als candidats, sinó també una aposta per potenciar el teixit econòmic local i impulsar el creixement sostenible del municipi.

Cal destacar la varietat de perfils professionals que poden optar a aquesta plaça, des de persones amb experiència en l’administració pública fins a recents graduats en disciplines relacionades amb l’economia, el comerç o l’administració. Així doncs, es preveu una participació diversa i enriquidora que contribuirà a la selecció del candidat més idoni per a aquest rol.

En un context marcat per la recuperació econòmica postpandèmia, les administracions locals assumeixen un paper crucial en la reactivació dels sectors productius i en la generació d’ocupació. En aquest sentit, la posada en marxa d’iniciatives com la cobertura de places d’Administratiu especialitzat en promoció econòmica evidencia el compromís dels ens locals amb el desenvolupament socioeconòmic del seu entorn.

La convocatòria d’aquesta plaça representa, per tant, una oportunitat única per a professionals interessats en formar part de l’administració pública i contribuir de manera directa al progrés i al benestar de la comunitat local. S’espera que el procés de selecció sigui transparent i equitatiu, assegurant la igualtat d’oportunitats per a tots els candidats i la selecció del millor perfil per a cobrir aquesta important responsabilitat.

En resum, la plaça d’Administratiu en Promoció Econòmica a l’Ajuntament de Constantí representa una oportunitat laboral amb un valor afegit: la possibilitat de contribuir al creixement i desenvolupament del municipi, tot exercint un rol clau en la gestió administrativa i en la implementació de polítiques de suport a l’activitat econòmica local.

Font: Ajuntament de Constantí

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *