El ple de l’Ajuntament aprova iniciar el procediment per incloure el municipi al règim especial en matèria d’inundabilitat

Acord unànime per traslladar la petició a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, que té un període de tres mesos per resoldre

El ple de l’Ajuntament de Tortosa ha aprovat, en sessió extraordinària, iniciar el procediment per incloure el municipi al règim especial en matèria d’inundabilitat. L’acord s’ha pres de manera unànime i ara es
traslladarà a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE), que tindrà un termini de tres mesos per resoldre la sol·licitud. Per la seua banda, la CUTE demanarà informe vinculant a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a Protecció Civil, que l’hauran d’emetre en el termini d’un mes.

Segons una memòria redactada per l’arquitecte Sebastià Jornet, Tortosa no pot créixer cap a zones no inundables i per demostrar-ho analitza el territori des de diferents vessants: la idoneïtat territorial; la idoneïtat urbanística; la idoneïtat dotacional d’equipaments; el règim d’inundabilitat del riu; idoneïtat topogràfica i els condicionants territorials i ambientals. Es tracta d’un document que justifica que el municipi pugui sotmetre’s al règim especial indicat a l’article 9 quarter apartat 4 del reglament de domini públic hidràulic.

De fet, segons l’estudi de Jornet la proporció de sòl susceptible de creixement de la ciutat dins la zona de flux preferent del riu Ebre supera el 75% de la seua totalitat, per la qual cosa queda justificada la impossibilitat d’orientar els futurs creixements cap a zones no inundables. Aquesta impossibilitat de créixer urbanísticament cap altres zones ha de permetre la construcció del nou hospital als terrenys del pla parcial Camí de Roquetes, situats en zona inundable.

Una vegada reconegut el règim especial en matèria d’inundabilitat, caldrà un informe d’excepcionalitat sobre la parcel·la del pla parcial Camí de Roquetes. Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en la modificació puntual del POUM, ja que els terrenys han de passar de sòl residencial a equipament sanitari.

Font: Ajuntament de Tortosa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *