L’aigua que consumim a Riudoms explicada en sis dades

En l’actual context de sequera i, per tant, amb la importància que té fer una bona gestió de l’aigua, l’Ajuntament de Riudoms vol compartir les principals dades de consum d’aigua al nostre municipi. Ho fem avui que és el Dia Mundial de l’Aigua.

Les hem resumit en sis grans xifres, amb voluntat d’explicar-nos, de transparència i de fer pedagogia.

 

1. A Riudoms consumim 177 litres per habitant i dia, lluny dels límits marcats per la sequera

A Riudoms som prop de 7.000 habitants segons les dades a tancament d’any 2023. Doncs bé, cada habitant consumeix cada dia, de mitjana, 177 litres d’aigua.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té estipulats els nivells màxims de consum davant la sequera, i a dia d’avui a Riudoms quedem lluny d’aquests límits, que són els següents (expressats en litres per habitant i dia):

  • en situació d’alerta: 250 litres per habitant i dia com a màxim
  • en excepcionalitat: 230 litres
  • en preemergència: 210 litres
  • en emergència 200 litres (rebaixables a 180 i 160 si és necessari)

Amb els 177 litres de consum actuals que tenim a Riudoms, estem lluny de totes aquestes xifres. Més encara si tenim en compte que davant la sequera que vivim, la nostra situació com a poble està tipificada com de ‘prealerta’, lluny per tant d’escenaris crítics.

Nota: la xifra de litres que es consumeixen per habitant i dia inclou el consum que fem a casa, però també el que fan les empreses, els equipaments municipals, els jardins públics, les pèrdues existents en canonades, etc. Tota aquesta aigua és la que l’Ajuntament pot comptabilitzar ja que surt dels dipòsits municipals. El que no inclouen aquestes xifres és l’aigua que els pagesos consumeixen per regar perquè no passa pels dipòsits municipals.

 

2. En un any consumim prop de 450.000 m³ d’aigua a tot el poble

El consum total d’aigua a Riudoms l’any 2023 va ser de 448.071 metres cúbics. D’aquests, un 5% de consum és públic (equipaments de l’Ajuntament, reg de jardins, camps de futbol, etc.) i l’altre 95% és privat (cases, activitats econòmiques i empresarials, etc.).

Els mesos amb més consum són els de l’estiu, quan es freguen els 42.000 metres cúbics. Per contra, els mesos amb menys consum són els d’hivern, que se situen al voltant dels 33.000 metres cúbics.

Totes aquestes xifres són del 2023 i són similars a les dels últims anys. De fet, s’ha analitzat tot el període 2018-2023 i el consum es manté força estable cada any.

 

3. L’aigua que consumim prové de 4 orígens diferents

L’aigua que gastem a Riudoms ve de quatre llocs diferents:

  • Del riu Ebre: a través d’un minitransvasament que gestiona el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), creat el 1985, i que abasteix 69 municipis, entre els quals Riudoms. Popularment se la coneix com a «aigua del CAT».
  • Del pantà de Riudecanyes: com a ajuntament, tenim comprats un seguit de drets i títols de concessió d’aigua des del 1948.
  • Pous municipals: tenim cinc pous municipals. Tres d’ells estan operatius: al costat de la llar d’infants; al costat de l’Escola Beat; al costat dels dipòsits d’aigua. Un altre que està a tocar de l’ermita de Sant Antoni es va espatllar recentment i aviat s’arreglarà. I n’hi ha un cinquè al camp de futbol vell que fa molts anys que no funciona. Es fan servir només quan és necessari ja que, si és possible, es prefereix que aquesta aigua nodreixi els aqüífers de Riudoms i pugui ser utilitzada pels pagesos.
  • Mines: a Riudoms hi ha desenes de mines. Entre aquestes, n’hi ha una de 100% municipal: la mina de Sant Antoni, que agafa l’aigua prop de la riera de Maspujols i la canalitza fins als dipòsits municipals. Com a ajuntament, també tenim 25 hores de la mina de Sant Jaume.

4. Cada cop consumim més aigua de l’Ebre i menys del pantà de Riudecanyes

Amb la sequera dels dos últims anys ja gairebé no tenim aigua del pantà de Riudecanyes i, per tant, ha calgut incrementar l’aigua que consumim del riu Ebre.

Origen de l’aigua

Consum any 2023

Consum mitjana 2018-2022

Riu Ebre

66’16%

35’89%

Pantà Riudecanyes*

9’12%

36’89%

Mines i pous**

24’72%

27’22%

*Els estius de 2022 i 2023 l’Ajuntament de Riudoms va renunciar a l’aigua del pantà per tal que en poguessin fer ús els pagesos, que la necessitaven més.

**Dada conjunta de mines i pous perquè tècnicament, a dia d’avui, no es pot desglossar.

 

5. La necessitat de fer servir aigua de l’Ebre ha disparat la factura en 80.000 euros

Com dèiem ara, els dos últims anys l’Ajuntament de Riudoms gairebé no ha pogut agafar aigua del pantà perquè està sec. Per això s’ha agafat més aigua del riu Ebre.

Hem fet una comparativa i el resultat és molt clar: la sequera ha fet augmentar en gairebé 80.000 euros la factura que l’Ajuntament de Riudoms paga per l’aigua de l’Ebre, mentre que la del pantà de Riudecanyes només ho ha fet uns 9.500 euros.

Origen de l’aigua

Cost any 2019*

Cost any 2023

Increment del cost

Riu Ebre

95.093 €

175.049 €

79.956 €

Pantà Riudecanyes

114.828 €

124.454 €

9.626 €

*Per fer la comparativa de costos hem agafat l’any més recent, el 2023, i també el 2019. Hem escollit el 2019 perquè aquest any no va estar afectat ni per la pandèmia (que va implicar canvis en el consum), ni per la sequera dels dos últims anys, ni tampoc per l’increment de cabal que va implicar el temporal Glòria de 2020.

La contrapartida que té l’aigua del riu Ebre és que és més segur que en puguem disposar a mig-llarg termini perquè es preveu que estigui menys afectada per les sequeres que l’aigua dels pantans. Per això l’Ajuntament està analitzant la possibilitat de reservar més aigua de l’Ebre i el cost que això tindria per a les arques municipals.

 

6. Els pagesos necessiten una solució: 6 hm³ d’aigua regenerada

Com heu vist, el volum d’aigua que consumim a Riudoms (177 litres per habitant i dia) està lluny dels límits marcats per la sequera. Per tant, tenim una situació de relativa tranquilitat. D’altra banda, com a municipi tenim l’aigua garantida a través de dues grans fonts de subministrament: el pantà de Riudecanyes (que en els anys de sequera ha anat clarament a menys) i, sobretot, l’aigua del riu Ebre, que ens dona més garanties a mig-llarg termini.

Tanmateix, hi ha un col·lectiu de Riudoms i el Baix Camp que no ho està passant bé: són els pagesos. Resulta que els pagesos de Riudoms no poden regar amb l’aigua del pantà de Riudecanyes perquè per culpa de la sequera no té aigua. Els pous i les mines també estan en hores molt baixes. I, a més, cal tenir en compte que els pagesos no poden fer ús de l’aigua de l’Ebre perquè aquesta és una aigua que per norma només es pot fer servir per consum de boca i indústria. És per això que els pagesos es troben en una situació molt complicada.

Davant d’això, la solució pels pagesos de Riudoms i el Baix Camp passa per la construcció d’una planta regeneradora d’aigua a la depuradora de Reus que permeti reaprofitar 6 hectòmetres cúbics d’aigua l’any. Es farien servir per regar i donarien garanties als agricultors de tota la comarca. Aquesta infraestructura ja està en marxa i ara se n’està licitant el projecte. Precisament, en el Ple ordinari d’ahir es va aprovar una moció impulsada per l’alcaldia de l’Ajuntament i amb el suport dels dos grups polítics del consistori (ERC i Junts) per reclamar la màxima rapidesa possible en la construcció d’aquesta planta regeneradora.

Font: Ajuntament de Riudoms

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *