El Govern incentiva la recerca i la innovació en infermeria amb 1,8 milions d’euros


·El Departament de Salut obrirà una nova convocatòria d’ajuts destinada als centres de recerca de l’àmbit de la salut

·La finalitat és incrementar la massa crítica de professionals que fan activitats de recerca i garantir que les seves tasques assistencials quedaran cobertes contractant persones substitutes

·La recerca infermera transforma l’atenció en salut amb l’aplicació dels seus resultats i multiplica la seva capacitat de transformar la pràctica assistencial

Portaveu{«name»:»2024/03/26/14/15/b9592232-9fbe-4381-b83e-f829bb5b004d.jpeg»,»author»:»Rubén Moreno»,»type»:»0″,»location»:»0″,»weight»:92953}

El Govern incentivarà la dedicació a la recerca i la innovació del personal d’infermeria amb una dotació d’1,8 milions d’euros en ajuts que s’executaran en 24 mesos, per la qual cosa afectaran diversos exercicis pressupostaris, i que estaran oberts als centres de recerca de l’àmbit de la salut de Catalunya. L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar que infermeres i infermers dediquin la seva jornada a la recerca durant dos anys, mitjançant la contractació o nomenament de persones substitutes que desenvolupin les tasques assistencials de les quals se les allibera.

Així doncs, el Govern ha acordat avui autoritzar el Departament de Salut a realitzar despeses, amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs fins al 2027, per un import total d’1.800.000 euros, per atendre la convocatòria de subvencions per al finançament de contractes d’intensificació d’infermeres i infermers, en el marc del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2022-2027. Les partides previstes són: 630.000 euros enguany, 810.000 euros l’any que ve i 360.000 euros el 2027.

La finalitat d’aquesta actuació és incrementar la massa crítica d’infermeres i infermers que fan activitats de recerca, per tal d’avançar en el coneixement infermer, traslladar resultats a la pràctica clínica diàriai millorar significativament l’assistència als pacients, de manera que els professionals puguin prendre decisions més informades i trobar solucions més efectives i eficients.

La recerca infermera, alineada amb les polítiques salut, se centra en l’àmbit de la ciència infermera i cerca millorar les cures infermeres centrades en la millora de la salut, de la qualitat de vida i també en l’eficiència i l’efectivitat dels sistemes sanitaris, especialment a l’entorn clínic-assistencial, tant si es duu a terme entre les parets d’un centre sanitari com fora.

La recerca infermera transforma l’atenció infermera amb l’aplicació dels resultats a la pràctica professional diària. Té una clara motivació en la millora de la pràctica professional, la redefinició de processos assistencials, la incorporació de nous rols infermers i la promoció de noves intervencions i programes. Genera coneixement amb impacte assistencial i social, i genera valor a la professió i reconeixement i visibilitat a les infermeres.

Les actuacions que regula aquesta convocatòria tenen com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania de Catalunya, així com desenvolupar millores en els processos assistencials, l’accessibilitat i les cures de salut. L’objectiu és avançar cap a un escenari d’avantguarda en el qual les infermeres actuïn com a professionals clau, fonamentals en el desenvolupament del sistema sanitari, i que contribueixin al benestar social i a la sostenibilitat del sistema de salut.

Lideratge

L’any 2016, el Departament de Salut va impulsar el PERIS 2016-2020 per promoure la recerca orientada a les necessitats de salut de la població i del sistema de salut, i reforçar el lideratge de la recerca en salut de Catalunya. Així, les convocatòries d’ajuts per al foment de la recerca i la innovació, en règim de concurrència competitiva, són un dels instruments fonamentals per impulsar i implementar les línies d’actuació i els programes del PERIS i, per això, cada any des de llavors s’han anat publicant convocatòries.

Així mateix, aquestes convocatòries es programen en el temps en funció de l’eix estratègic del PERIS que es vol fomentar, tenint en compte les prioritats que determina el Departament i ajustades a les disponibilitats pressupostàries, i s’inclouen en el Pla Estratègic de Subvencions de la Generalitat de Catalunya.

En aquest context, en el marc del PERIS 2016-2020 prorrogat l’any 2021, i en el marc del nou PERIS 2022-2027, Salut ha fet una aposta clara per fomentar la recerca orientada, a través de les convocatòries, a la intensificació de professionals d’infermeria i altres professionals de la salut, que han permès alliberar-les de les seves tasques assistencials per poder dedicar temps a la recerca. El Departament té com a missió fer de la recerca i la innovació el motor de transformació del sistema de salut a través del desenvolupament del coneixement, i la seva integració amb el sistema d’innovació, a fi d’aportar solucions als problemes de salut de les persones i afrontar els reptes de futur de la societat.

Des de l’any 2016, el Departament de Salut ha dut a terme quatre convocatòries d’ajuts per a la intensificació dels professionals d’infermeria i altres professionals de la salut, amb una inversió total de més de 4 milions d’euros, amb la qual cosa s’han convertit en les més emblemàtiques del PERIS, per la seva novetat i per omplir un buit que cap altra institució finançadora de recerca omple. Aquesta inversió ha beneficiat un total de 129 professionals d’infermeria.

Ara s’obrirà la nova convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament de contractes d’intensificació d’infermeres i infermers, la qual s’emmarca en l’eix estratègic número 3 del PERIS 2022-2027 (atreure i fidelitzar el talent), que té com a finalitat, entre d’altres, el desenvolupament professional en totes les etapes, fomentant una cultura d’aprenentatge i de formació continuada.

Font: Gencat Sala de Premsa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *