Les necessitats i problemàtiques de salut de la ciutadania, a estudi


Aquest mes de març s’ha tancat la segona fase d’elaboració del Pla Local de Salut 2024-2027. Fins ara, el procés d’elaboració d’aquest pla ha completat les dues primeres fases: la recopilació, tractament i anàlisi de dades, per un costat, i la realització de cinc tallers participatius de diagnosi, per l’altre.

El procés, intersectorial i participatiu, ha inclòs agents clau del territori i ha comptat amb la participació de 63 persones. S’han centrat en la detecció de necessitats, les problemàtiques i els reptes de salut que afronta la ciutadania a la ciutat de Tarragona. Els tallers han girat entorn diversos temes: estabilitat econòmica, educació i cultura, salut i atenció sanitària, veïnatge, medi ambient i entorn i, finalment, el context social i comunitari de les persones.

Les diferents fases previstes en el procés d’elaboració del Pla Local de Salut 2024-2027 són:

1. Recopilació, tractament i anàlisi de dades

Recopilació, tractament i anàlisi de dades rellevants per l’actualització de la diagnosi de salut pública. S’analitzen memòries del departament, altres plans i documents municipals o bé altres dades que el departament demanarà a tercers com, per exemple, dades epidemiològiques de la Generalitat o l’Enquesta de Salut de Catalunya.

2. Tallers participatius de diagnosi

Cinc tallers participatius on es recullen les aportacions, se sistematitzen i estructuren. Els tallers s’han dut a terme amb agents comunitaris vinculats a la salut pública de la ciutat. S’han recollit les necessitat, oportunitats i problemàtiques existents.

3. Síntesi de la diagnosi

Treball intern d’anàlisi de tota la informació generada fins al moment. Identificació de punts forts, debilitats, oportunitats i reptes que serviran per desenvolupar posteriorment el pla d’acció.

4. Tallers participatius d’estratègia i d’acció

Concepció i dinamització de cinc tallers participatius que recolliran aportacions d’agents comunitaris vinculats a la salut pública de la ciutat. En aquestes sessions s’exposaran els resultats de las faes anteriors de diagnosi i es treballarà, des d’una perspectiva propositiva, les possibles accions a desenvolupar en salut pública al municipi.

Font: Ajuntament de Tarragona

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *