Oportunitat Laboral a Llorenç del Penedès: 4 Places d’Agent Cívic

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha anunciat l’obertura de quatre places d’Agent Cívic, representant una oportunitat laboral significativa per als residents locals. Aquesta convocatòria, identificada amb el número 20240315O19, permetrà la selecció de personal laboral temporal per a aquesta important funció al municipi.

Detalls de la Convocatòria:

La presentació de sol·licituds per a aquestes places es pot dur a terme fins al 19 d’abril de 2024. El sistema de selecció per a aquests llocs es realitzarà a través d’un concurs d’oposició o una valoració de mèrits i prova, oferint als candidats una oportunitat equitativa de participació. Cal destacar que els candidats han de complir amb certs requisits per ser considerats per a aquestes posicions, incloent-hi una titulació mínima de Graduat Escolar, ESO o equivalent, així com un nivell B2 de català.

Les bases específiques d’aquesta convocatòria, juntament amb el temari rellevant, han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) el 15 de març de 2024, proporcionant als interessats accés a tota la informació necessària per preparar les seves sol·licituds i participar en el procés de selecció. A més, la convocatòria també es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 20 de març de 2024, reforçant la transparència i l’accessibilitat del procés per a tots els candidats potencials.

Descripció de les Tasques:

El rol de l’Agent Cívic implica assumir responsabilitats centrades en la promoció del civisme i la convivència harmoniosa dins de la comunitat. Aquests professionals tenen la missió de vetllar pel compliment de les normatives municipals, actuar com a mediadors en situacions de conflicte i facilitar la resolució pacífica de disputes entre els ciutadans. A més, col·laboren activament amb altres institucions i serveis municipals per garantir el benestar i la seguretat dels residents de Llorenç del Penedès.

Condicions Contractuals:

Les places d’Agent Cívic ofereixen un contracte fix-discontinu, amb un règim laboral a temps parcial. Aquesta modalitat contractual proporciona una certa flexibilitat per als empleats, permetent-los combinar aquesta ocupació amb altres compromisos personals o professionals que puguin tenir. Això pot representar una opció atractiva per a aquells que busquen ingressos addicionals o una feina que s’adapti millor als seus horaris i necessitats.

Importància del Paper de l’Agent Cívic:

L’existència d’Agents Cívics dins de la comunitat és fonamental per mantenir l’ordre i la tranquil·litat pública, així com per fomentar una cultura de respecte i col·laboració entre els residents. Aquests professionals no només exerceixen un rol de vigilància, sinó que també contribueixen a crear un entorn segur i acollidor per a tothom. La seva presència ajuda a prevenir conflictes i a promoure una convivència positiva, essencial per al desenvolupament i el progrés de la comunitat local.

Oportunitat per al Desenvolupament Professional:

Per als interessats en formar part del cos d’Agents Cívics de Llorenç del Penedès, aquesta convocatòria representa una oportunitat per al creixement personal i professional. A més de les responsabilitats inherents al càrrec, aquests empleats tindran l’oportunitat de participar en programes de formació i desenvolupament continu per millorar les seves habilitats i competències en àrees relacionades amb la mediació de conflictes, la gestió de crisi i la comunicació interpersonal.

Conclusió:

En resum, les quatre places d’Agent Cívic ofertes per l’Ajuntament de Llorenç del Penedès representen una oportunitat única per a aquells que desitgen contribuir de manera significativa al benestar de la seva comunitat. A través d’aquesta convocatòria transparent i equitativa, es busca seleccionar professionals compromesos i capacitats per assumir aquesta important responsabilitat. Així doncs, tots aquells amb interès en aquesta tasca, que compleixin amb els requisits establerts, són convidats a presentar les seves sol·licituds abans del termini indicat i a participar activament en aquest procés de selecció.

Convocatòria

Font: Ajuntament de Llorenç del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *