OPORTUNITATS LABORALS PER A TÈCNICS D’ACOLLIDA A TORTOSA

L’ajuntament de Tortosa ha anunciat la convocatòria per a la formació d’una borsa de treball destinada a cobrir places de Tècnics d’Acollida. Aquesta oferta laboral, que s’ha publicat recentment, ofereix una oportunitat única per a aquells professionals interessats en el camp de la pedagogia, la psicologia, la psicopedagogia i els serveis socials.

Detalls de la Convocatòria

Segons la informació proporcionada pel consistori, la convocatòria s’ha identificat amb el codi 20240321O92 i l’expedient associat és el 2024-RRH-C0502-000003. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 22 d’abril de 2024.

La selecció del personal es realitzarà a través d’un procés de concurs oposició o valoració de mèrits i prova, establint-se com a requisits mínims una titulació de grau universitari corresponent a una diplomatura, coneguda com a grup de titulació A2. A més a més, es requereix un nivell C1 de català i el permís de conduir de classe B.

Oportunitat per a Funcionaris Interins

Cal destacar que aquesta convocatòria està destinada a cobrir places de funcionari interí, una figura que ofereix estabilitat laboral en l’àmbit municipal. El personal seleccionat tindrà l’oportunitat de desenvolupar les seves funcions en un entorn dinàmic i en constant creixement, contribuint al benestar de la comunitat local.

Perfil Professional Requerit

Els candidats interessats en participar en aquest procés de selecció han de posseir una sòlida formació en àrees com la pedagogia, la psicologia o els serveis socials. La capacitat d’adaptació a diferents situacions, la empatia i les habilitats comunicatives són aspectes clau per a aquesta tasca.

El treball del Tècnic d’Acollida implica la interacció directa amb persones en situació de vulnerabilitat, per la qual cosa es requereix una sensibilitat especial i una capacitat per gestionar casos de manera empàtica i eficient. Així mateix, la capacitat per treballar en equip i coordinar-se amb altres professionals del sector és fonamental per a garantir un servei integral i de qualitat.

Beneficis de la Borsa de Treball

Aquesta borsa de treball ofereix una oportunitat excepcional per als professionals interessats en desenvolupar la seva carrera en l’àmbit de l’atenció social i comunitària. A més de l’estabilitat laboral que ofereix la figura de funcionari interí, els seleccionats tindran l’oportunitat de formar part d’un equip multidisciplinari compromès amb el benestar de la ciutadania.

Així mateix, cal destacar que l’ajuntament de Tortosa promou la formació contínua del seu personal, oferint programes de desenvolupament professional i cursos de capacitació en diferents àrees relacionades amb el servei públic. Aquesta aposta per la formació i el creixement professional contribueix a crear un entorn de treball enriquidor i dinàmic.

Com Presentar la Sol·licitud

Els interessats en participar en aquesta convocatòria han de consultar les bases específiques publicades pel consistori i assegurar-se de complir amb tots els requisits establerts. És fonamental presentar una sol·licitud completa i correctament documentada dins del termini establert, així com participar activament en totes les fases del procés de selecció.

Per a més informació sobre com presentar la sol·licitud i els detalls del procés de selecció, es recomana als interessats posar-se en contacte amb el departament de Recursos Humans de l’ajuntament de Tortosa.

Conclusió

La convocatòria de la borsa de treball per a Tècnics d’Acollida a l’ajuntament de Tortosa representa una oportunitat única per als professionals del sector social i educatiu. Aquesta oferta laboral no només ofereix estabilitat i seguretat en l’ocupació, sinó també la possibilitat de contribuir de manera significativa al benestar i la integració de les persones en situació de vulnerabilitat a la comunitat.

Els interessats en formar part d’aquesta iniciativa tenen l’oportunitat de presentar les seves sol·licituds fins al proper 22 d’abril de 2024. És el moment de donar un pas endavant i formar part d’un equip compromès amb la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Tortosa.

Convocatòria

Font: Ajuntament de Tortosa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *