El SOM Bisbal ha estat present a la 2a Fira de la Formació Professional del Baix Penedès

Els dies 20 i 21 de març es va celebrar la Fira de la Formació Professional del Baix Penedès i el dia 20 de març va comptar amb la participació del SOM Bisbal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, amb la instal·lació d’un estand per informar sobre formació i opcions d’ocupació.

La Fira de la Formació Professional del Baix Penedès és un projecte sorgit de la cooperació entre els municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria d’ocupació i desenvolupament econòmic. Aquesta va adreçada principalment als alumnes que actualment cursen estudis d’ESO i que, aviat, hauran d’orientar la seva continuïtat formativa, encara que es planteja també com un aparador d’oportunitats educatives per a joves que, havent finalitzat altres estudis o cicles mitjans, desitgin continuar o ampliar els seus estudis en altres disciplines de la formació professional.  Durant la Fira, es difon l’oferta formativa reglada que s’ofereix als centres d’educació secundària i també la no reglada que s’imparteix des dels serveis d’ocupació de la comarca.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha visitat la fira i ha explicat que “les dades posen de manifest que l’FP pot ser la resposta als principals reptes als quals s’enfronta el nostre sistema educatiu, entre els quals trobem l’objectiu de reduir la taxa d’abandonament escolar, incrementar el nivell educatiu dels menys qualificats, donar resposta a les exigències de la revolució digital o respondre a la demanda laboral amb una oferta de persones qualificades”. De fet, al llarg dels darrers anys s’ha constatat el creixement i protagonisme de l’FP com a opció educativa amb, per exemple, un milió d’alumnes matriculats en el període 2021-2022 a l’estat, dels quals 180.000 corresponen a l’àmbit educatiu de Catalunya, un 42% més que en el curs anterior. El curs 2022-2023 la xifra a Catalunya es va situar en un total de 211.881 alumnes matriculats en els diferents estudis de formació professional. Segons dades del govern espanyol, un total d’1,13 milions d’alumnes es van matricular en FP per al curs actual (2023/2024). Per tot plegat, la batllessa bisbalenca ha explicat que “des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès treballarem per poder comptar amb el màxim d’opcions formatives centrades en la millora dels perfils professionals i la potenciació de l’ocupació. De fet, en aquesta línia, properament posarem en marxa l’Aula Mentor per oferir diferents tipus de cursos a la ciutadania, tant la que està ocupada com la que es troba en situació d’atur”.

Los días 20 y 21 de marzo se celebró la Fira de la Formació Professional del Baix Penedès y el día 20 de marzo contó con la participación del SOM Bisbal del Ajuntament de la Bisbal del Penedès, con la instalación de un estand para informar sobre formación y opciones de ocupación.

La Fira de la Formació Professional del Baix Penedès es un proyecto surgido de la cooperación entre los municipios de la comarca y el Consell Comarcal del Baix Penedès en materia de ocupación y desarrollo económico. Esta va dirigida principalmente a los alumnos que actualmente cursan estudios de ESO y que, pronto, tendrán que orientar su continuidad formativa, aunque se plantea también como un escaparate de oportunidades educativas para jóvenes que, habiendo finalizado otros estudios o ciclos medios, deseen continuar o ampliar sus estudios en otras disciplinas de la formación profesional. Durante la Feria, se difunde la oferta formativa reglada que se ofrece en los centros de educación secundaria y también la no reglada que se imparte desde los servicios de ocupación de la comarca.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha visitado la feria y ha explicado que “los datos ponen de manifiesto que el FP puede ser la respuesta a los principales retos a los cuales se enfrenta nuestro sistema educativo, entre los cuales encontramos el objetivo de reducir la tasa de abandono escolar, incrementar el nivel educativo de los menos calificados, dar respuesta a las exigencias de la revolución digital o responder a la demanda laboral con una oferta de personas cualificadas”. De hecho, a lo largo de los últimos años se ha constatado el crecimiento y protagonismo de la FP como opción educativa con, por ejemplo, un millón de alumnos matriculados en el periodo 2021-2022 en el estado, de los cuales 180.000 corresponden al ámbito educativo de Catalunya, un 42% más que en el curso anterior. El curso 2022-2023 la cifra en Catalunya se situó en un total de 211.881 alumnos matriculados en los diferentes estudios de formación profesional. Según datos del gobierno español, un total de 1,13 millones de alumnos se matricularon en FP para el curso actual (2023/2024). Por todo ello, la alcaldesa bisbalenca ha explicado que “desde el Ajuntament de la Bisbal del Penedès trabajaremos para poder contar con el máximo de opciones formativas centradas en la mejora de los perfiles profesionales y la potenciación de la ocupación. De hecho, en esta línea, próximamente pondremos en marcha el Aula Mentor para ofrecer distintos tipos de cursos a la ciudadanía, tanto la que está ocupada como la que se encuentra en situación de paro”.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *