L’IMPACTE ECONÒMIC DEL TURISME ESTRANGER A CATALUNYA CREIX UN 29,9% AL NOVEMBRE DEL 2023

La indústria turística a Catalunya ha experimentat un creixement significatiu en la despesa dels turistes residents a l’estranger durant el novembre del 2023, segons les últimes dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta informació, revelada el 3 de gener del 2024, reflecteix un panorama prometedor per al sector, amb un increment del 29,9% en la despesa total respecte al mateix període de l’any anterior.

La despesa total dels turistes estrangers que van escollir Catalunya com a destinació principal ha ascendit a 1.272 milions d’euros durant el novembre del 2023. Aquesta xifra contrasta notablement amb els 979 milions d’euros registrats durant el mateix mes del 2022. Això indica una tendència al creixement en la preferència dels visitants estrangers per Catalunya com a destí turístic.

Els principals països d’origen dels turistes que van contribuir a aquesta despesa són els Estats Units, França i Itàlia. Els turistes procedents d’aquests països van gastar un total de 194, 124 i 67 milions d’euros, respectivament, consolidant la diversitat de la base de visitants internacionals de Catalunya.

Una altra dada rellevant és la despesa mitjana diària per persona, que ha experimentat un lleuger augment del 0,5% en relació amb l’any anterior, arribant a 193 euros per persona. Aquesta xifra suggereix que, tot i l’increment en la despesa total, els turistes mantenen un nivell de despesa individual relativament estable, indicant possibles canvis en els hàbits de consum o en les preferències d’experiències turístiques.

Pel que fa a la distribució de la despesa, les partides més significatives corresponen al transport internacional, amb un total de 401 milions d’euros, i a les activitats, amb una despesa de 266 milions d’euros. Aquestes dades reflecteixen els costos associats amb els desplaçaments i l’interès dels turistes per participar en diverses activitats i experiències durant la seva estada a Catalunya.

Tot i aquest creixement positiu en la despesa del turisme estranger, és essencial tenir en compte els reptes i les oportunitats que aquest panorama pot presentar. L’augment del turisme pot generar beneficis econòmics significatius per al sector, així com també implicacions en termes de sostenibilitat, conservació del patrimoni i impacte ambiental.

Cal destacar la importància de polítiques turístiques responsables que assegurin un desenvolupament sostenible de la indústria, que considerin les necessitats dels residents locals, la preservació del medi ambient i la diversificació de l’oferta turística per garantir una experiència enriquidora per als visitants.

En resum, les dades reflecteixen un notable creixement en la despesa del turisme estranger a Catalunya durant el novembre del 2023. Aquesta tendència positiva ofereix una visió encoratjadora per al futur del sector turístic a la regió, destacant la seva importància com a motor econòmic i font de riquesa cultural i social. Tanmateix, cal abordar aquest creixement amb una visió integral que prioritzi la sostenibilitat i el benestar de les comunitats locals per garantir un desenvolupament turístic equilibrat i sostenible a llarg termini.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *