OPORTUNITAT LABORAL: 1 PLAÇA D’AUXILIAR MONITOR DE LLEURE PER AL CASAL D’ESTIU

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha anunciat l’obertura d’una convocatòria per a cobrir una plaça d’Auxiliar Monitor de Lleure destinada al casal d’estiu local. Aquesta oportunitat laboral, identificada amb el codi 20240315O20, ofereix una finestra de temps per a la presentació de sol·licituds fins al 19 d’abril del 2024.

El procediment de selecció per a aquesta plaça es realitzarà a través d’un concurs oposició o valoració de mèrits i prova, segons el sistema establert per l’Ajuntament de Llorenç del Penedès. Això implica que els candidats hauran de superar una sèrie de processos d’avaluació que determinaran la seva idoneïtat per al càrrec.

Aquesta oferta de feina s’emmarca dins del tipus de personal laboral temporal i requereix un grup de titulació o assimilat corresponent al nivell C2, que inclou aquells que disposin d’ESO, graduat escolar, FP de primer grau o cicles formatius de grau mitjà. Pel que fa a la titulació requerida, es demana un nivell C1 de català i, a més, es valora positivament disposar de la titulació de premonitor/a de lleure.

En relació amb les matèries, el perfil d’aquesta plaça està enfocat al lleure, el que implica que les tasques a desenvolupar estaran orientades a l’organització d’activitats recreatives i educatives per a infants i joves, especialment durant el període estival del casal d’estiu.

Un aspecte rellevant d’aquesta convocatòria és el tipus de contracte que es ofereix, que es defineix com a fix-discontinu i a temps parcial. Aquesta modalitat pot oferir certa estabilitat laboral en el marc de la temporalitat, permetent una certa continuitat en la tasca professional durant determinats períodes.

La publicació d’aquesta oferta laboral es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el 15 de març del 2024, amb el número corresponent al 0, mentre que la convocatòria es va oficialitzar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 20 de març del mateix any, amb el número d’expedient 9126. Així doncs, els interessats tenen a la seva disposició tota la informació rellevant per iniciar el procés de sol·licitud.

En aquest sentit, es recomana als aspirants que revisin detalladament les bases específiques i la descripció completa de la convocatòria, així com el temari que regirà el procediment de selecció. És fonamental comprendre els requisits i les expectatives establertes per l’Ajuntament per a aquesta plaça, a fi d’optimitzar les possibilitats de ser seleccionat.

La possibilitat d’ocupar aquesta plaça d’Auxiliar Monitor de Lleure representa una oportunitat significativa per als residents de Llorenç del Penedès i els voltants. A més de ser una experiència laboral enriquidora, també implica una contribució directa al benestar i desenvolupament dels infants i joves de la comunitat, mitjançant la creació d’espais d’oci i aprenentatge durant les vacances d’estiu.

És important destacar la importància del lleure educatiu en el desenvolupament integral dels infants i joves. Les activitats programades en aquest context no només proporcionen entreteniment i diversió, sinó que també fomenten valors com la cooperació, la creativitat i el respecte mutu, elements clau per a la formació de ciutadans conscients i compromesos amb la seva comunitat.

En conclusió, la convocatòria d’una plaça d’Auxiliar Monitor de Lleure per al casal d’estiu de Llorenç del Penedès representa una oportunitat única per als interessats en treballar en l’àmbit de l’educació no formal i contribuir al desenvolupament integral dels més joves. Amb un marc de selecció clar i requisits ben establerts, els aspirants estan convidats a presentar les seves sol·licituds i participar en aquest procés que pot marcar un punt d’inflexió en les seves trajectòries professionals i personals.

Convocatòria

Font: Ajuntament de Llorenç del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *