UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB REQUISITS EXIGENTS

L’Ajuntament de la Bisbal de Falset ha anunciat la convocatòria per a una plaça d’Auxiliar Administratiu amb una sèrie de requisits específics. Aquesta oportunitat laboral, identificada amb el codi 20220602O101, té com a data límit per a la presentació de sol·licituds el proper 22 d’abril de 2024. La selecció del candidat es realitzarà mitjançant un concurs o valoració de mèrits, segons el sistema de selecció establert.

Dins del marc de tipus de personal laboral, la posició requerida pertany al grup de titulació o assimilat C2. Això implica que els aspirants han de disposar d’una titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. A més, es requereix un alt nivell de català, especificat com a nivell C1, així com la posseïa del permís de conduir de tipus B.

Els temes que s’abordaran en aquesta posició estan relacionats principalment amb l’administració general, essent fonamental una bona comprensió i domini d’aquest àmbit per part dels candidats.

És important destacar que aquesta oferta de feina ve motivada per una estabilització, segons el que es detalla en la Disposició Addicional Sisena de la Llei 20/2021. Això pot significar una oportunitat estable per a aquells que aconsegueixin la plaça i superin el procés de selecció.

La convocatòria d’aquesta plaça d’Auxiliar Administratiu ha estat publicada en diverses instàncies oficials. En primer lloc, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) el 2 de juny de 2022, sense generar cap oferta pública. De manera similar, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 3 de juny de 2022, amb el número d’identificació 8682.

Més recentment, les bases específiques i la convocatòria s’han actualitzat i tornat a publicar. El 23 de desembre de 2022, es va publicar novament al BOPT sense generar una nova oferta pública. La darrera actualització, però, es va realitzar el 20 de març de 2024, al BOPT, i el 21 de març de 2024, al DOGC, amb el número d’identificació 9127.

Això indica que el termini per a la presentació de sol·licituds està obert en aquests moments, per la qual cosa els interessats en aquesta oportunitat laboral tenen l’oportunitat de presentar les seves sol·licituds abans del 22 d’abril de 2024.

Per aquells que estiguin considerant aplicar per a aquesta plaça, és fonamental tenir en compte els requisits establerts i assegurar-se de complir-los abans de presentar la sol·licitud. Això inclou assegurar-se que la titulació acadèmica requerida estigui acreditada i que es disposi dels nivells de català i del permís de conduir especificats.

Aquesta oportunitat pot ser especialment atractiva per a aquells que busquen estabilitat laboral en l’àmbit de l’administració pública local. Les tasques d’un Auxiliar Administratiu sovint inclouen la gestió de documents, assistència en tasques administratives diverses, atenció al públic i col·laboració amb altres departaments de l’ajuntament.

En resum, la convocatòria per a una plaça d’Auxiliar Administratiu a l’Ajuntament de la Bisbal de Falset ofereix una oportunitat laboral amb requisits específics i la possibilitat d’estabilitat laboral segons la legislació vigent. El termini per a la presentació de sol·licituds està obert fins al 22 d’abril de 2024, oferint als interessats la possibilitat de competir per a aquesta posició en l’àmbit de l’administració local.

Convocatòria

Font: Ajuntament de la Bisbal de Falset

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *