Comença el període de presentació de propostes per al procediment de concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei

S’ha obert el termini per presentar propostes per al procediment de concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei. El termini estarà obert fins al 10 d’abril.

El plec de clàusules amb tota la informació i les condicions per presentar-se a la licitació es pot consultar en aquest enllaç al Perfil del Contractant: https://contractaciopublica.cat/es/detall-publicacio/300106465

A l’enllaç també trobareu la informació sobre com es valoraran les propostes presentades.

Aquesta licitació és per gestionar el bar i la botiga del local social de Can Gordei per un termini d’1 any, prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys i l’import de sortida del lloguer del bar i la botiga és del 360€ mensuals (IVA exclòs). Tota la documentació s’haurà d’entrar per registre a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en tres sobres, tal com especifiquen els plecs de clàusules. A més, l’adjudicatari haurà d’aportar una garantia equivalent a una mensualitat.

Els interessats trobaran els impresos a omplir i tota la informació a l’Ajuntament de la Bisbal. Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar al Whatsapp d’alcaldia 684 41 68 43, al correu electrònic paqui@bisbalpenedes.com, o a les oficines municipals.


CASTELLANO | Se ha abierto el plazo para presentar propuestas para el procedimiento de concurso del servicio de bar y tienda del local social de Can Gordei. El plazo estará abierto hasta el 10 de abril.

El pliego de cláusulas con toda la información y las condiciones para presentarse a la licitación se puede consultar en este enlace al Perfil del Contratante: https://contractaciopublica.cat/es/detall-publicacio/300106465

En el enlace también encontraréis la información sobre cómo se valorarán las propuestas presentadas.

Esta licitación es para gestionar el bar y la tienda del local social de Can Gordei por un plazo de 1 año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 4 años y el importe de salida del alquiler del bar y la tienda es de 360€ mensuales (IVA excluido). Toda la documentación se tendrá que entrar por registro en el Ajuntament de la Bisbal del Penedès en tres sobres, tal como especifican los pliegos de cláusulas. Además, el adjudicatario tendrá que aportar una garantía equivalente a una mensualidad.

Los interesados encontrarán los impresos para rellenar y toda la información en el Ajuntament de la Bisbal. Para cualquier duda o aclaración os podéis dirigir al Whatsapp de alcaldía 684 41 68 43, al correo electrónico paqui@bisbalpenedes.com o a las oficinas municipales.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *