Concurs literari Dolors Cabré 2024


La Biblioteca Mestre Cabré de Tivissa convoca la quarta edició del Premi Literari Dolors Cabré per Sant Jordi que es desglossa en tres modalitats (Poesia, Narrativa i Punt de llibre) i en dues categories cadascuna (Infantil, fins a 14 anys, i, Adult, a partir de 15 anys)

Les obres participants han de ser en català, inèdites i originals i s’han de presentar d’acord amb les condicions establertes en les bases següents:

CONCURS DE POESIA
· El poema ha de constar d’un mínim de vuit versos i un màxim d’un full DINA4. Temàtica lliure. En català.

· Es recomana que el tipus de lletra sigui Arial i mida 12.

· Categories: Infantil (fins a 14 anys) i Adult (a partir de 15 anys).

· Cada participant només pot presentar un treball.

· Premis: Un premi que constarà d’un llibre, diploma, lot de productes de Tivissa i publicació a la revista Tivissa (per a cada categoria).

· Termini de presentació fins el dia 18 d’abril de 2024.

· Lloc de presentació: a la biblioteca Mestre Cabré en horari d’obertura al públic.

· Presentació dels treballs: cal fer-los arribar dins d’un sobre on s’especificarà el pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual participa i incloure-hi el treball i un document on constin les dades de l’autor/a (nom i cognoms, edat, telèfon de contacte i domicili).

· El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si no es compleixen les condicions establertes o si els treballs no presenten un mínim de qualitat.

· Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el dia 21 d’abril.

· Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Mestre Cabré Tivissa i passaran a ser propietat de l’Ajuntament i es reserva el dret a publicar-los.

· El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seues bases.

CONCURS DE NARRATIVA
· Les obres participants han de ser en català, inèdites i original.

· L’extensió màxima de les obres serà de 2 fulls DINA4 per una cara.

· Es recomana que el tipus de lletra sigui Arial i mida 12.

· Categories: Infantil (fins a 14 anys) i Adult (a partir de 15 anys).

· Cada participant només pot presentar un treball.

· Premis: Un premi que constarà d’un llibre, diploma, lot de productes de Tivissa i publicació a la revista Tivissa (per a cada categoria).

· Termini de presentació fins el dia 18 d’abril de 2024.

· Lloc de presentació: a la biblioteca Mestre Cabré en horari d’obertura al públic.

· Presentació dels treballs: cal fer-los arribar dins d’un sobre on s’especificarà el pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual participa i incloure-hi el treball i un document on constin les dades de l’autor/a (nom i cognoms, edat, telèfon de contacte i domicili).

· El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si no es compleixen les condicions establertes o si els treballs no presenten un mínim de qualitat.

· Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el dia 21 d’abril.

· Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Mestre Cabré Tivissa i passaran a ser propietat de l’Ajuntament i es reserva el dret a publicar-los.

· El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seues bases.

CONCURS DE PUNT DE LLIBRE
· La temàtica és Sant Jordi.

· Categories: Infantil (fins a 14 anys) i Adult (a partir de 15 anys).

· Cada participant només pot presentar un treball.

· Premis: Un premi que constarà d’un llibre, diploma, lot de productes de Tivissa i publicació a la revista Tivissa (per a cada categoria).

· Termini de presentació fins el dia 18 d’abril de 2024.

· Lloc de presentació: a la biblioteca Mestre Cabré en horari d’obertura al públic.

· Presentació dels treballs: cal fer-los arribar dins d’un sobre on s’especificarà el pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual participa i incloure-hi el treball i un document on constin les dades de l’autor/a (nom i cognoms, edat, telèfon de contacte i domicili).

· El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si no es compleixen les condicions establertes o si els treballs no presenten un mínim de qualitat.

· Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el dia 21 d’abril.

· Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Mestre Cabré Tivissa i passaran a ser propietat de l’Ajuntament i es reserva el dret a publicar-los.

· El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seues bases.Font: Ajuntament de Tivissa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *