Una Oportunitat per a l’Impuls Turístic: Convocatòria per a una Plaça d’Informador Turístic a Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla ha obert una convocatòria per a una plaça d’informador turístic, oferint als residents locals l’oportunitat de formar part de l’impuls turístic de la localitat. Amb una sèrie de requisits específics, aquesta convocatòria busca un candidat que no només estigui ben qualificat, sinó que també tingui un fort compromís amb l’atenció ciutadana i la promoció del turisme local.

La convocatòria, amb l’identificador 20220316O97 i l’expedient 2022/E-CM/LF/38, ha fixat com a data límit per a la presentació de sol·licituds el 6 de maig de 2024. El procés de selecció serà realitzat mitjançant un concurs o valoració de mèrits, destacant-se la importància de la titulació requerida i altres requisits com el nivell B2 de català. Aquesta oportunitat està destinada a personal laboral, amb un grup de titulació o assimilat a C2, incloent educació general bàsica o equivalent.

Un dels aspectes rellevants d’aquesta convocatòria és la seva relació amb l’estabilització de l’ocupació temporal, conforme a la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021. Això subratlla l’interès de l’Ajuntament d’Altafulla en proporcionar oportunitats laborals duradores i contribuir a la consolidació del teixit laboral local.

La descripció de les funcions d’aquesta plaça destaca la importància de l’atenció ciutadana i la informació turística. L’informador turístic ha de ser una figura clau en l’acollida i l’orientació dels visitants, proporcionant-los informació rellevant sobre els llocs d’interès, activitats i serveis disponibles a Altafulla. Així mateix, s’espera que col·labori en la promoció de les activitats turístiques locals i en la difusió del patrimoni cultural i natural del municipi.

Aquesta convocatòria s’ha difós a través de diferents canals oficials, incloent la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquesta ampla difusió reflecteix la voluntat de l’Ajuntament d’Altafulla d’assegurar la transparència i l’accessibilitat del procés de selecció.

Per aquells interessats en participar en aquesta convocatòria, és important revisar les bases específiques i la convocatòria publicada al DOGC el 5 d’abril de 2024, amb el número 9136. Aquest document proporciona informació detallada sobre els requisits, el procés de selecció i els terminis a seguir. A més, es recomana als candidats preparar una sol·licitud completa i precisa, destacant les seves qualificacions i experiència rellevant en l’àmbit de l’atenció ciutadana i el turisme.

A nivell local, aquesta convocatòria ha generat un interès significatiu, especialment entre aquells que veuen en el turisme una oportunitat per al desenvolupament econòmic i social del municipi. Altafulla, amb el seu ric patrimoni històric i cultural, així com les seves platges i paisatges naturals, és un destí atractiu per a turistes nacionals i internacionals. Per tant, la presència d’informadors turístics ben preparats és fonamental per a garantir una experiència positiva als visitants i promoure el desenvolupament sostenible del turisme a la zona.

A més de les responsabilitats específiques de l’informador turístic, aquesta convocatòria també destaca la importància de la col·laboració amb altres actors locals, incloent empreses turístiques, organitzacions culturals i altres institucions públiques. La creació d’aliances estratègiques és clau per a potenciar l’oferta turística de Altafulla i diversificar les activitats disponibles per als visitants.

En conclusió, la convocatòria per a una plaça d’informador turístic a Altafulla representa una oportunitat única per a aquells interessats en contribuir al desenvolupament del turisme local i en formar part d’un equip compromès amb l’atenció ciutadana i la promoció del patrimoni. Amb una sòlida base legal i un clar enfocament en l’estabilització laboral, aquesta convocatòria reflecteix els esforços de l’Ajuntament per a impulsar el creixement econòmic i el benestar social a la comunitat.

Convocatòria

Font: Ajuntament d’Altafulla

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *