Una Plaça d’OSV Peó d’Instal·lacions Esportives a l’Ajuntament d’Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla ha llançat una nova convocatòria per a la cobertura d’una plaça d’Operari de Serveis Variats (OSV) amb funcions de peó d’instal·lacions esportives. Aquesta oportunitat laboral s’emmarca dins de l’Oferta Pública d’Ocupació ordinària i representa una oportunitat per als ciutadans interessats a formar part del funcionariat municipal.

Amb la finalitat de garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats, l’Ajuntament ha establert els criteris i requisits necessaris per a participar en aquest procés de selecció. El sistema de selecció contempla la modalitat de concurs oposició o valoració de mèrits i prova, oferint així una diversitat d’opcions per als aspirants.

Els requisits per optar a aquesta plaça són clars i concisos. Es requereix un Certificat d’Escolaritat com a titulació mínima, així com un nivell A2 de català, demostrant la importància de la competència lingüística en la comunicació amb la ciutadania i l’adequat desenvolupament de les tasques assignades. Això evidencia l’aposta de l’Ajuntament per la preservació i promoció de la llengua catalana com a element fonamental de la identitat local.

Les matèries que abasten les funcions d’aquesta plaça se centren en obres i manteniment, posant de manifest la necessitat d’un perfil versàtil i capacitats tècniques adequades per a la gestió i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals. Així mateix, l’Ajuntament destaca la importància d’aquestes infraestructures en la promoció de l’activitat física i el benestar comunitari, reforçant el seu compromís amb la salut i el desenvolupament integral dels ciutadans.

La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 6 de maig de 2024, oferint un termini raonable perquè els interessats puguin preparar la seva documentació i completar els requisits necessaris per a participar en el procés de selecció. És important destacar que aquesta convocatòria ha estat publicada tant al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, assegurant així la seva difusió i accessibilitat a tots els ciutadans interessats.

Per a més informació i per accedir al tràmit de sol·licitud, es pot consultar el web oficial de l’Ajuntament d’Altafulla, on es troben disponibles tots els detalls relacionats amb aquesta convocatòria. A través d’aquest canal, els interessats poden accedir al formulari de sol·licitud i obtenir més informació sobre el procés de selecció i les bases específiques que regeixen aquesta convocatòria.

En resum, la convocatòria per a la cobertura d’una plaça d’OSV Peó d’Instal·lacions Esportives a l’Ajuntament d’Altafulla representa una oportunitat única per als ciutadans interessats en formar part de l’administració local i contribuir al manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals. Amb una clara aposta per la transparència i la igualtat d’oportunitats, l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans un procés de selecció rigorós i transparent, garantint així la idoneïtat dels candidats seleccionats per a aquesta important tasca.

Convocatòria

Font: Ajuntament d’Altafulla

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *