1 PLAÇA DE MONITOR DEL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

L’Ajuntament d’Altafulla ha publicat una convocatòria per a la cobertura d’una plaça de Monitor del Punt d’Informació Juvenil. Aquesta oportunitat laboral, enmarcada dins de l’estabilització de l’ocupació temporal segons la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, s’ha obert amb l’objectiu de reforçar els serveis socioculturals del municipi.

La convocatòria, que es va publicar per primera vegada el 16 de març de 2022 al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i posteriorment el 24 de març del mateix any al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), ha arribat ara a la seva fase final, amb la finalització del termini de presentació de sol·licituds fixat per al 6 de maig de 2024.

Aquesta oportunitat laboral està adreçada a persones amb una titulació de Batxillerat o equivalent, a més de comptar amb un nivell C1 de català. El grup de titulació o assimilat per a aquesta plaça és el C1, el qual inclou titulacions com Batxillerat, FP de segon grau i cicles formatius de grau superior.

El Monitor del Punt d’Informació Juvenil tindrà com a tasca principal facilitar informació i orientació als joves del municipi en diferents àmbits, com ara educació, oci, formació professional, mobilitat europea, voluntariat, ocupació, entre altres. A més, haurà de coordinar i dinamitzar activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu, fomentant la participació activa dels joves en la vida social i cultural de la localitat.

És rellevant destacar que aquesta convocatòria representa una oportunitat no només per a aquelles persones que aspiren a incorporar-se al mercat laboral, sinó també per a la consolidació del teixit social del municipi d’Altafulla. El Punt d’Informació Juvenil no només actua com a font d’informació, sinó també com a espai de trobada i participació per als joves, contribuint a la seva formació integral i al seu desenvolupament com a ciutadans actius i compromesos amb la seva comunitat.

La convocatòria, publicada el 5 d’abril de 2024 al DOGC amb el número 9136, ha despertat l’interès de diversos sectors de la comunitat, que veuen en aquesta oportunitat una via per a la inserció laboral i el desenvolupament professional dels joves. Els serveis socioculturals són un pilar fonamental per al benestar i la cohesió social, i la figura del Monitor del Punt d’Informació Juvenil hi juga un paper clau, connectant les necessitats i interessos dels joves amb els recursos i serveis disponibles al municipi.

L’ens convocant, en aquest cas l’Ajuntament d’Altafulla, ha posat a disposició de la ciutadania tota la informació rellevant sobre aquesta convocatòria a través del seu lloc web oficial. Així, els interessats poden consultar les bases específiques i altres detalls rellevants per a la presentació de sol·licituds, garantint la transparència i l’equitat en el procés de selecció.

En conclusió, la convocatòria per a la cobertura d’una plaça de Monitor del Punt d’Informació Juvenil a l’Ajuntament d’Altafulla representa una oportunitat significativa per al creixement personal i professional dels joves de la localitat, així com per al reforçament dels serveis socioculturals del municipi. Aquesta iniciativa posa de manifest el compromís de les institucions públiques amb el foment de l’ocupació i el suport a la joventut, contribuint al desenvolupament integral de la comunitat.

Convocatòria

Font: Ajuntament d’Altafulla

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *