El Govern impulsa un canvi normatiu per reduir els terminis de les valoracions de discapacitat i dependència


  1. Els equips qualificadors de la discapacitat s’obriran a nous perfils professionals per facilitar la contractació de personal i la cobertura de vacants
  2. Es crearà un equip de cribratge, que examinarà les sol·licituds presentades abans de derivar-les a les unitats de valoració

El Govern impulsarà un canvi normatiu i un seguit de mesures per agilitzar els tràmits i escurçar els terminis de les valoracions dels graus de discapacitat i dependència. Entre les actuacions previstes, destaca l’obertura dels equips de valoració i reconeixement de la discapacitat a nous perfils professionals per facilitar la contractació de personal i poder cobrir les vacants que existeixen actualment i que dificulten el funcionament del servei. Així, es podran incorporar a aquests equips professionals de l’àmbit sanitari o social amb perfil d’infermeria, fisioteràpia o teràpia ocupacional.

També es crearà un nou equip de cribratge, que s’encarregarà d’examinar prèviament les sol·licituds presentades. Això permetrà, per exemple, detectar si es pot fer una valoració d’ofici o poder derivar peticions a un equip de qualificació concret.

S’aposta per l’elaboració d’un projecte de decret que reguli, íntegrament i conjuntament, el procediment de reconeixement del grau de discapacitat i de la dependència a Catalunya. Prèviament, es convocarà una consulta pública.

També es regularà el temps per demanar una revisió de grau de dependència, és a dir, s’establirà un període màxim per donar més garanties a la ciutadania.

El futur decret, per tant, persegueix garantir els drets i millorar l’atenció a les persones amb discapacitat i en situació de dependència i, concretament, assolir els objectius següents:

  1. Millorar, simplificar i agilitzar el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i de la dependència.
  2. Reduir les llistes d’espera per a la valoració del grau de discapacitat i de la dependència i escurçar els terminis de citació.

Es donarà així resposta a moltes de les consultes i reclamacions que es presenten al servei de valoracions. D’altra banda, s’alleujarà la situació de les persones que, en no tenir reconeguda la situació de discapacitat o dependència, es troben amb dificultats per accedir a serveis o prestacions.

Font: Gencat Sala de Premsa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *