El Govern aprova el nou model organitzatiu i de condicions de treball per al personal penitenciari


  1. Inclou millores laborals per als treballadors i treballadores dels centres penitenciaris de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou model organitzatiu i de condicions de treball 2024-2027 per al personal penitenciari. El nou model, acordat amb els sindicats d’aquest àmbit, suposa una millora del servei i de les condicions laborals dels treballadors i treballadores amb la voluntat de continuar reforçant el model penitenciari català.

És el primer acord de condicions de treball per al personal penitenciari que s’aprova des del 2006. En aquests anys, la societat i, en conseqüència, el sistema penitenciari català, han canviat significativament i calia adequar les condicions laborals del personal a aquesta nova realitat, així com garantir una major eficiència de la prestació del servei públic.

En aquest acord conflueixen tres objectius bàsics: millores laborals, reforç de la seguretat i reconeixement de la tasca que fan les persones treballadores dels centres penitenciaris. L’acord afecta prop de 4.900 empleats i empleades de l’àmbit penitenciari i el Govern ha destinat 30 milions d’euros per fer-lo efectiu.

El nou text és fruit del treball dut a terme amb les organitzacions sindicals al grup de treball de personal penitenciari i de la intensa negociació que s’ha dut a terme les darreres setmanes i, en especial, en el marc de la mediació amb el Departament d’Empresa i Treball i el Departament de Justícia per assolir un acord que posés fi a la convocatòria de vaga anunciada.

Els principals aspectes que recull l’acord són:

  1. Mesures relatives a la implementació d’un nou règim organitzatiu de jornada i horaris que permeti una planificació anual de la jornada i l’establiment d’un calendari laboral per facilitar la cobertura dels serveis dels centres penitenciaris i garantir la conciliació laboral i familiar.
  2. Actualització del gaudi de les mesures de conciliació, així com la priorització de les mesures d’igualtat a executar en el Pla d’igualtat de gènere de la Generalitat.
  3. Mesures retributives, com l’increment d’un 13% del complement específic de les persones treballadores de centres penitenciaris exposades a una superior perillositat; la creació de complements per compensar la prestació de serveis en diumenges i en 14 festius d’especial significació, i l’actualització de l’import de les hores extraordinàries per igualar-les al mateix import que l’hora ordinària.
  4. Compromís de l’Administració de formalitzar les convocatòries de selecció i provisió de forma anual per aconseguir una major estabilitat de la plantilla.
  5. Regulació de borses de treball específiques per a cada àmbit, per agilitar la incorporació de personal per donar cobertura a les vacants i substitucions que es generin en els serveis.
  6. Creació d’una unitat específica de formació i coneixement de competències pràctiques en l’àmbit penitenciari, tant per al personal de nou ingrés com per als professionals actuals.
  7. Creació a cada centre d’un lloc de treball de responsable d’activitats preventives integrals, amb la responsabilitat d’elaborar un pla actualitzat i integral de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’administració penitenciària.

L’acord també concreta diferents mesures en matèria de seguretat pel que fa a formació pràctica, procediments de treball, equipaments i sistemes de seguretat, i gestió i organització.

Les millores recollides en aquest acord en el terreny laboral i de seguretat signifiquen un reforçament significatiu del model penitenciari català i dels professionals que treballen en aquest servei públic.

Font: Gencat Sala de Premsa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *