Anunci d’informació pública de béns afectats pel projecte de construcció d’un pas de fauna per a llúdrigues


Ajuntament de Flix

El DOGC d’avui 2 de maig ha publicat l’anunci d’una resolució del Departament de Territori per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte PC-CGE-21048, del terme municipal de Flix, que té com a objectiu la construcció d’un pas de fauna per a llúdrigues. Els béns afectats objecte d’expropiació corresponen a dos parcel·les ubicades a la marge esquerra del riu, les dos colindants a la presa, una a la part superior i l’altra, a la part inferior, on hi ha previst la realització de l’obra, propietat segons consta de Riegos del Ebro, Sl i Endesa Generación, SA.

Com s’indica a l’anunci, tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats poden presentar al·legacions davant el Departament de Territori, durant un termini de 15 dies, per tal d’esmenar, si s’escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets afectats o dels seus titulars.

 Font: Ajuntament de Flix

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *