L’Ajuntament de Reus obre un espai web que simplifica la informació i la tramitació de beneficis fiscals i subvencions


L’Ajuntament de Reus ha creat un nou espai web a Reus.Cat (reus.cat/ajuts) per simplificar la informació i facilitar la tramitació dels ajuts que estan a disposició de la ciutadania i fer-los així més accessibles. L’espai inclou les subvencions i les bonificacions i exempcions sobre els impostos municipals.

Les millores s’introdueixen amb l’objectiu de simplificar l’accés a la informació i avançar cap a una administració més propera, amable i accessible. Es pretén que sigui quina sigui la complexitat en la gestió interna, la informació es presenti de forma fàcil i entenedora.

La tipologia d’ajuts inclosos en aquest espai són dos:

  • Subvencions. Són els ajuts que contribueixen a finançar activitats, projectes o una finalitat concreta que es detalla en l’objecte de la subvenció. El destinatari de la subvenció ha de complir uns requisits que es detallen a la convocatòria.
  • Bonificacions i exempcions. Redueixen una part o la totalitat de l’import que el contribuent ha de pagar per un determinat impost o taxa, sempre que compleixi els requisits per optar-hi.

Tot i ser dues tipologies d’ajuts i amb formes de tramitació diferenciada, s’ofereixen en aquest nou espai web de manera agrupada per facilitar que la ciutadania pugui trobar fàcilment tots els ajuts que pot optar.

L’espai web inclou alguns elements que faciliten la comprensió i l’accés als ajuts:

  • Cercador específic de la secció per trobar l’ajut a través de paraules clau.
  • Calendari, per conèixer les dates de les diferents convocatòries, tant si estan en termini com fora de termini.
  • Previsions de convocatòries. El calendari mostra per primera vegada les previsions de convocatòria. Així, es pot tenir un idea orientativa de quins ajuts es convocaran i en quin moment, encara que les dates no siguin definitives.
  • Preguntes freqüents que ajuden a entendre tot el procés de tramitació.
  • Públic destinatari. Els ajuts s’agrupen segons vagin dirigits a persones i famílies, empreses o entitats.

Informació del pas a pas
L’objectiu de facilitar la informació i la tramitació dels ajuts també s’ha comportat millores a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, amb la incorporació d’un manual pas a pas per a la tramitació dels ajuts, des de la publicació de la convocatòria fins a la concessió i justificació.

D’altra banda, a través de La Meva Carpeta les persones sol·licitants podran conèixer en tot moment l’estat de la tramitació dels seu expedient. Més enllà, també sabrà quins tràmits estan disponibles segons l’estat de l’expedient (presentació de sol·licitud, justificació, aportació de documentació…); un pas a pas que guia i acompanya al sol·licitant durant tot el procés, a través d’un espai personalitzat.

Font: Ajuntament de Reus

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *