Oberta la convocatòria per accedir a 11 habitatges de lloguer amb protecció oficial a Camprodon

·Per accedir-hi és imprescindible estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial

·Hi ha sis habitatges reservats per a joves fins a 35 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent del Departament de Territori, ha obert una convocatòria per accedir a 11 habitatges de lloguer amb protecció oficial a Camprodon. Per accedir-hi és imprescindible estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO), prèviament a la publicació de les bases d’adjudicació.

Els pisos estan situats a la plaça de la Vila, número 8, i n’hi ha sis de dos dormitoris i cinc d’un dormitori, amb una superfície entre 45 m2 el més petit i 69 m2 el més gran. El preu del lloguer oscil·la entre els 329 i els 499 euros mensuals, segons les dimensions.

Per accedir als pisos cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO) i estar empadronats al municipi de Camprodon amb tres anys d’antiguitat. Només en el cas que no hi hagi prou demanda hi podran accedir persones empadronades que no tinguin els tres anys d’antiguitat.

També cal complir amb els requisits econòmics, que són: tenir uns ingressos superiors a 18.000 euros anuals i màxim de quatre vegades l’IPREM ( 42.681,55 euros en el cas d’un membre; 44.001,60 euros, dos membres; 45.894,14 euros, tres membres, i 47.423,94 euros per quatre membres o més). Els pisos d’una habitació es destinaran a unitats familiars d’un màxim de dues persones i els de dos dormitoris, a unitats familiars de quatre persones com a màxim.

Així mateix, la convocatòria preveu la reserva d’un d’aquests habitatges per atendre casos amb resolució favorable de la Mesa d’Emergències i altres sis per a joves amb 35 anys o menys. També en aquest cas han d’acreditar estar empadronats al municipi de Camprodon amb tres anys d’antiguitat i només en cas que no hi hagi prou demanda hi podran accedir joves empadronats que no arribin a aquesta antiguitat.

La selecció es farà per sorteig entre totes les persones que complexin els requisits.

Font: Gencat Sala de Premsa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *