L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès posa en marxa la 7a Auditoria Ciutadana

La Junta de Govern del 30 d’abril ha seleccionat, mitjançat sorteig, a 10 persones majors de 18 anys i censades a la Bisbal del Penedès perquè formin part de l’Auditoria Ciutadana de forma voluntària. Properament, quan estigui preparada tota la documentació de la Comissió de Comptes de l’any 2023, l’alcaldessa les convocarà a una reunió.

L’Auditoria Ciutadana, tal com estableix el Reglament d’Organització Municipal (ROM): “és un òrgan col·legiat. L’objectiu és acostar els comptes municipals a la ciutadania. En la Junta de Govern Local anterior a la convocatòria de la Comissió de comptes, es triaran aleatòriament -pel cens- 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients, de la Comissió de Comptes (consultar factures, comptabilitat…). Aquestes 10 persones rebran la notificació de la Junta de Govern local conforme se les convida a participar-hi. En la mateixa notificació se les citarà a l’Ajuntament i rebran una explicació del funcionament de la comissió de comptes. Podran consultar la documentació de la comissió de comptes dins el termini dels 15 dies i assistir com a oients de la Comissió de Comptes”.

Les deu persones assistiran també, com s’especifica al ROM, a la Comissió de Comptes del pressupost de l’any 2023. Hi assistiran com a oients, és a dir, podran assistir a la Comissió, però sense veu ni vot.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 30 de abril ha seleccionado, mediante sorteo, a 10 personas mayores de 18 años y censadas en la Bisbal del Penedès para que formen parte de la Auditoria Ciudadana de forma voluntaria. Próximamente, cuando esté preparada toda la documentación de la Comisión de Cuentas del año 2023, la alcaldesa los convocará a una reunión.

La Auditoría Ciudadana, tal como establece el Reglamento de Organización Municipal (ROM): “es un órgano colegiado. El objetivo es acercar las cuentas municipales a la ciudadanía. En la Junta de Gobierno Local anterior a la convocatoria de la Comisión de cuentas, se elegirán aleatoriamente -por el censo- 10 personas mayores de edad que participarán como invitados, de forma voluntaria y como oyentes, en la Comisión de Cuentas (consultar facturas, contabilidad…). Estas 10 personas recibirán la notificación de la Junta de Gobierno local conforme se las invita a participar. En la misma notificación se las citará en el Ajuntament y recibirán una explicación del funcionamiento de la comisión de cuentas. Podrán consultar la documentación de la comisión de cuentas dentro del plazo de los 15 días y asistir como oyentes en la Comisión de Cuentas”.

Las diez personas asistirán también, como se especifica en el ROM, en la Comisión de Cuentas del presupuesto del año 2023. Asistirán como oyentes, es decir, podrán asistir a la Comisión, pero sin voz ni voto.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *