Les Dones Porten el Pes de la Llar: Una Radiografia de les Desigualtats

Les dades de l’Estadística de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges 2021 publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) revelen una marcada desigualtat de gènere en les tasques domèstiques i de cura. Malgrat els avenços cap a la igualtat, les xifres posen de manifest que les dones continuen assumint la major part de les responsabilitats domèstiques i de cura de persones dependents.

Un clar reflex d’aquesta realitat és que el 43,6% de les dones van declarar que s’encarregaven de la majoria de les tasques domèstiques, una xifra que contrasta amb el 15,1% en el cas dels homes. Aquesta disparitat evidencia que, malgrat els canvis socials i culturals, gran part de la càrrega domèstica continua recaient sobre les espatlles de les dones.

La bretxa de gènere també es fa palesa en les tasques de cura de persones dependents dins de la llar. Mentre que el 32,5% de les dones participaven habitualment en aquestes tasques, només el 27,0% dels homes ho feien. A més, el 12,7% de les dones s’encarregaven de la majoria de les cures, una xifra notablement superior al 2,4% dels homes en la mateixa situació.

Aquesta desigual distribució de les càrregues domèstiques i de cura té implicacions profundes en la vida de les dones, que sovint han de compaginar aquestes responsabilitats amb les obligacions laborals i professionals. Això pot suposar una font addicional d’estrès i dificultar l’assoliment d’un equilibri saludable entre la vida professional i la vida personal.

No obstant això, les dades també revelen alguns avenços positius. Per exemple, el 38,0% de les dones i el 37,1% dels homes van declarar que feien una part important de les tasques domèstiques de forma compartida amb altres persones. Aquesta col·laboració és un pas endavant cap a una major equitat en les responsabilitats domèstiques.

La situació és similar en el cas de les tasques de cura de persones dependents fora de la llar, on la participació de les dones (13,2%) és lleugerament superior a la dels homes (11,1%). Això suggereix que, tot i que persisteixen desigualtats, hi ha una tendència creixent d’implicació dels homes en aquestes tasques.

En resum, les dades de l’Idescat posen de relleu la necessitat de continuar treballant per aconseguir una veritable igualtat de gènere en l’àmbit domèstic i de cura. Malgrat els progressos, les dones segueixen assumint una càrrega desproporcionada en aquestes tasques, la qual cosa pot limitar les seves oportunitats i el seu desenvolupament personal i professional. És essencial promoure canvis culturals i polítiques públiques que fomentin una major corresponsabilitat i una distribució més equitativa de les responsabilitats domèstiques i de cura entre homes i dones.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *