Obertura de Borsa de Treball Municipal a Prades d’Operari de neteja

L’Ajuntament de Prades ha fet pública una convocatòria per cobrir places d’Operari de neteja en règim laboral temporal. Aquesta borsa de treball, identificada amb el codi 20240426O30, té com a objectiu conformar una llista de persones candidates per a futurs nomenaments interins o contractacions laborals temporals.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al proper 13 de maig de 2024. Les bases específiques d’aquesta convocatòria ja es troben publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Requisits i Procés de Selecció

Per optar a aquestes places d’Operari de neteja, els i les aspirants no necessiten disposar de cap titulació oficial del sistema educatiu. No obstant, es requereix un nivell mínim de A2 de català, d’acord amb els certificats emesos per la Secretaria de Política Lingüística o equivalents.

El sistema de selecció establert serà el concurs o valoració de mèrits. En aquest sentit, el tribunal qualificador avaluarà els currículums de les persones candidates atenent els barems prèviament fixats a les bases. Es preveu que els aspectes valorables incloguin l’experiència professional prèvia en tasques de neteja, la formació complementària relacionada i altres mèrits al·legats i acreditats.

Un Cop Constituïda la Borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu i conformada la borsa de treball, l’Ajuntament de Prades disposarà d’una llista ordenada de persones candidates per cobrir futures necessitats de personal operari de neteja. Aquests nomenaments o contractacions laborals temporals es realitzaran atenent estrictament l’ordre de puntuació obtingut.

Les tasques principals dels i les operàries de neteja consistiran en el manteniment de la higiene i la neteja d’edificis i instal·lacions municipals, garantint unes condicions adequades per al seu ús per part de la ciutadania i el personal municipal.

Convocatòria Oberta a Tota la Ciutadania

Aquesta borsa de treball es troba oberta a totes les persones que compleixin els requisits establerts, indistintament del seu lloc de residència o situació laboral actual. L’Ajuntament de Prades convida a presentar sol·licituds de participació a totes les persones interessades en formar part d’aquest procés selectiu.

Les persones candidates que necessitin més detalls sobre aquesta convocatòria o tinguin dubtes sobre el procediment, poden adreçar-se directament a les oficines municipals de Prades. El consistori es mostra obert a resoldre qualsevol consulta i facilitar tota la informació necessària.

La constitució d’aquesta borsa de treball d’Operaris de neteja persegueix garantir la cobertura eficient de les necessitats de personal eventual en aquest àmbit, així com fomentar la creació d’ocupació temporal al municipi de Prades. Una mesura que reforça l’aposta municipal per la qualitat dels serveis públics i les infraestructures destinades a la ciutadania.

Convocatòria

Font: Ajuntament de Prades

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *