Catalunya, un pol d’atracció per a la inversió estrangera

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat recentment les dades corresponents a l’Estadística de filials d’empreses estrangeres per a l’any 2021. Les xifres revelen que Catalunya continua sent un focus d’atracció per a la inversió forana, amb una presència significativa d’empreses multinacionals que aposten per establir-se al territori.

Segons les dades de l’Idescat, l’any 2021 hi havia 7.355 filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, xifra que representa l’1,3% del total d’empreses dels sectors investigats. Aquestes filials tenen un pes destacat en l’economia catalana, ja que van facturar 132.892 milions d’euros, el 30,4% del volum de negoci total de les empreses catalanes. A més, van ocupar 471.707 persones, el 18,2% del total d’ocupats, i van generar un valor afegit brut (VAB) de 32.524 milions d’euros, el 27,2% del total.

Els principals països inversors a Catalunya són Alemanya, França i els Estats Units. Les filials d’empreses alemanyes són les que van generar més valor afegit, el 18,7% del total, seguides de les filials franceses (14,0%) i les nord-americanes (12,0%). Pel que fa a l’ocupació, les filials alemanyes són les que ocupaven més persones (78.468, el 16,6% del total), seguides de les franceses (16,1%).

El sector serveis concentra el major nombre de filials estrangeres a Catalunya, amb el 45,9% del total, mentre que el comerç representa el 36,3% i la indústria el 17,8% restant. No obstant això, les filials industrials són les que generen més volum de negoci (44,5% del total) i més valor afegit brut (39,6%), seguides de les de serveis i comerç.

Dins del sector industrial, destaquen les branques d’activitat Indústries químiques i de productes farmacèutics i Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport, amb un pes important en el volum de negoci generat per les filials estrangeres. En el comerç, la branca Comerç a l’engròs i intermediaris destaca com la més rellevant en termes de facturació.

La presència de filials estrangeres és especialment significativa en la indústria, on assoleixen quotes elevades tant en volum de negoci (38,0% del total del sector) com en ocupació (26,9%) i VAB generat (35,8%). El comerç és el segon sector amb més presència d’aquestes empreses, amb participacions destacades en facturació, ocupació i VAB.

Les dades de l’Idescat també revelen que hi havia 6.020 filials d’empreses estrangeres amb seu a Catalunya l’any 2021, amb un volum de negoci de 123.376 milions d’euros, 451.535 persones ocupades i un VAB generat de 28.924 milions d’euros.

En definitiva, les xifres confirmen que Catalunya continua sent un pol d’atracció per a la inversió estrangera, gràcies a factors com la seva situació estratègica, la disponibilitat de talent humà qualificat i un teixit empresarial sòlid i diversificat. La presència de filials d’empreses multinacionals contribueix de manera significativa a l’economia catalana en termes de facturació, ocupació i generació de valor afegit.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *