OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A INFERMERS A L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

L’Ajuntament d’Amposta i l’Hospital Comarcal d’Amposta, organisme depenent del Servei d’Atenció a la Salut (SAM), han publicat una convocatòria per cobrir 20 places d’infermer. La identificació d’aquesta oferta és 20220531O3016.

Es tracta d’una oferta enquadrada dins el procés d’estabilització d’ocupació temporal, d’acord amb la Llei 20/2021. El sistema de selecció serà per concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Les places s’enquadren en la categoria de personal laboral, amb un grup de titulació assimilat a A2 – Grau universitari, corresponent a les antigues diplomatures.

Per optar a aquestes places és imprescindible comptar amb la titulació de Diplomatura o Grau en Infermeria. A més, els aspirants han d’acreditar un nivell C1 de català, d’acord amb els requisits lingüístics establerts. Les matèries objecte de la convocatòria se centren en Infermeria.

Del total de 20 places convocades, 2 estan reservades per a persones amb discapacitat, seguint els criteris de reserva establerts per la normativa vigent en matèria d’ocupació pública.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 8 de maig de 2024. Tota la informació relativa a aquesta convocatòria es pot consultar a la pàgina web de l’Hospital Comarcal d’Amposta, https://www.hcamposta.cat/treball.

Les dates clau d’aquesta convocatòria són les següents:

  • 31/05/2022: Publicació de l’oferta pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
  • 25/04/2024: Publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
  • 26/04/2024: Publicació de les bases específiques de la convocatòria al Tauler d’Anuncis.

L’Hospital Comarcal d’Amposta reforça així la seva plantilla d’infermers per tal de garantir una atenció sanitària de qualitat a la ciutadania de la regió.

Convocatòria

Font: Ajuntament d’Amposta – Hospital Comarcal d’Amposta, SAM

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *