El darrer Ple extraordinari va aprovar les assignacions econòmiques per als grups polítics municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas

El Ple extraordinari del 17 d’abril va aprovar inicialment, per unanimitat, la modificació de crèdit que incloïa la creació de la partida d’assignació als grups polítics municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas.

Les assignacions, que havien estat sol·licitades per La Bisbal Decideix, ascendeixen a 150€ trimestrals per grup i 75€ trimestrals per regidor. Aquests imports tenen naturalesa de subvencions i, per tant, el seu pagament i justificació ha de ser conforme a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Els pagaments es faran a principis dels mesos de gener, abril, juliol i octubre i es publicarà al Portal de Transparència el compte justificatiu de cada grup municipal i l’informe anual de control de la intervenció municipal sobre la justificació de les despeses dels grups municipals.

Recordem que el Ple extraordinari del 27 de febrer ja va aprovar una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit i extraordinari per destinar diners a inversió i altres despeses. Allà, ja es va preveure “l’assignació als grups polítics amb 2.400€”. Els grups municipals de Compromís, el PSC i ERC han renunciat a aquesta assignació, tal com ja van manifestar al Ple ordinari del mes de desembre.


CASTELLANO | El Pleno extraordinario del 17 de abril aprobó inicialmente, por unanimidad, la modificación de crédito que incluía la creación de la partida de asignación a los grupos políticos municipales La Bisbal Decideix y Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas.

Las asignaciones, que habían sido solicitadas por La Bisbal Decideix, ascienden a 150€ trimestrales por grupo y 75€ trimestrales por regidor. Estos importes tienen naturaleza de subvenciones y, por tanto, su pago y justificación debe ser con conformidad a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los pagos se harán a principios de los meses de enero, abril, julio y octubre y se publicará en el Portal de Transparencia la cuenta justificativa de cada grupo municipal y el informe anual de control de la intervención municipal sobre la justificación de los gastos de los grupos municipales.

Recordamos que el Pleno extraordinario del 27 de febrero ya aprobó una modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito y extraordinario para destinar dinero a inversión y otros gastos, allí, ya se preveía “la asignación a los grupos municipales con 2.400€. Los grupos municipales de Compromís, el PSC y ERC han renunciado a esta asignación, tal como ya manifestaron en el Pleno ordinario del mes de diciembre.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *