Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a 35 comarques a l’abril en relació amb l’any anterior

La variació mensual és positiva a 28 comarques

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 72.375 persones a l’abril respecte a l’any anterior, xifra que suposa un augment del 2,1%, i se situa en 3.588.890 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats han augmentat a 35 comarques, entre les quals destaquen el Solsonès, que augmenta un 10,9% (afectada per la nova divisió comarcal), l’Alt Empordà (2,9%), el Gironès (2,8%) i la Garrotxa (2,6%). A l’altre extrem, la Segarra i Osona (afectades per la nova divisió comarcal) registren disminucions (-4,9% i -1,8%), seguides de l’Alta Ribagorça, la Conca de Barberà i Aran. D’altra banda, el Pallars Sobirà i el Priorat es mantenen estables.

En relació amb el mes de març, el nombre d’afiliats ha augmentat a 28 comarques, s’ha mantingut estable a 2 i ha disminuït a 12 comarques i a Aran. Al conjunt de Catalunya ha augmentat en 12.985 persones, un 0,4%, respecte al mes de març. Els augments més elevats són els de la Ribera d’Ebre (3,4%) i la Selva (1,7%), mentre que les principals disminucions són les d’Aran (-19,3%) i l’Alta Ribagorça (-10,7%).

Mapa. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal a últim dia del mes. Abril 2024. Comarques i Aran. Variació interanual (%){«name»:»/salapremsa/2024/05/10/09/52/1849e825-b552-4340-90de-ef078b64dd65.png»,»author»:»Idescat»,»type»:»0″,»location»:»0″,»weight»:114056}

Afiliats, per sexe

A l’abril, i respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya augmenta en 38.300 i el d’homes en 34.075, fet que suposa augments interanuals del 2,3% i l’1,8%, respectivament.

Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot el territori, excepte a 5 comarques. Els principals augments, a més del Solsonès (afectada per la nova divisió comarcal), són els de l’Alt Empordà (3,8%) i el Pla d’Urgell (3,5%). Les comarques amb disminucions de dones afiliades les encapçala la Segarra, afectada per la nova divisió comarcal, seguida de l’Alta Ribagorça (‑2,7%). En el cas dels homes afiliats, augmenten a 35 comarques, entre les quals destaquen la Garrotxa i el Gironès (2,7%, totes dues), a més del Solsonès.

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que disminueix un 0,6% al conjunt de Catalunya i a 36 comarques i a Aran. Els principals descensos són els del Priorat (‑3,9%), Aran (-3,7%) i la Conca de Barberà (-3,4%), a més de la Segarra i Osona, afectades per canvis territorials.

El principal increment és el d’afiliats de 55 anys o més, que augmenten un 4,9% al conjunt de Catalunya i només disminueixen a 3 comarques. Destaquen els augments del Baix Llobregat (6,2%), i del Baix Penedès i el Pla d’Urgell (5,9%, totes dues), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

Els afiliats de menys de 30 anys són el segon grup que més augmenta al mes d’abril, un 4,0% al conjunt de Catalunya. Per comarques, aquest grup augmenta a totes excepte a 4, on disminueix, i a Aran, on es manté estable. Entre els principals augments destaquen el del Montsià (7,5%), el Pla d’Urgell (7,4%) i la Terra Alta (7,0%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

Finalment, els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,3%) i també a 34 comarques i a Aran. Els principals augments són els d’Aran (3,6%), la Ribera d’Ebre (3,4%) i la Garrotxa (3,2%), a més del Solsonès.

Afiliats, per nacionalitat

A l’abril, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya (7,0%) i a pràcticament totes les comarques (38 i Aran), entre les quals destaquen el Berguedà (11,4%) i la Garrotxa (10,2%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

L’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (1,1%), i disminueixen a 8 comarques i a Aran.

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 79,2% de les afiliacions, ha augmentat en 66.495 afiliacions a l’abril respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 2,3%, el més elevat de tots els sectors. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a 4 comarques i a Aran. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (19.510 afiliacions), el Vallès Occidental (7.190) i el Baix Llobregat (5.420); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de l’Alt Empordà (3,7%) i la Garrotxa (3,2%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

A l’abril, l’augment de les afiliacions a la indústria ha estat de l’1,2% en relació amb un any enrere (5.915 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 32 comarques, encapçalades pel Vallès Occidental (965).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 1,0% interanual, fet que representa 2.370 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, les afiliacions han augmentat a 19 comarques i a Aran. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.165), mentre que en nombres relatius ho és el d’Aran (7,0%).

L’agricultura també ha registrat un increment de l’1,0%, que representa 555 afiliacions més que un any enrere. Els afiliats a l’agricultura han augmentat a 16 comarques, han disminuït a 20 i a Aran, i s’han mantingut a 5 comarques.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes d’abril, el 19,3% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,3%, més del doble que la dels homes (12,4%). La Cerdanya (22,5%), el Priorat (22,1%) i el Solsonès (22,0%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (13,1%), seguit de la Selva (15,9%) i el Pallars Sobirà (16,4%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en l’11,1%, 1,2 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és la Ribera d’Ebre (16,6%), i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (8,0%) i de l’Alt Empordà (8,5%), que tenen els graus més baixos.

Font: Gencat Sala de Premsa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *