Convocatòria d’atorgament de subvencions a les entitats locals del municipi de Riudecols per activitats realitzades al llarg dels anys 2023 i 2024

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Convocatòria d’atorgament de subvencions a les entitats locals del municipi de Riudecols per activitats realitzades al llarg dels anys 2023 i 2024

Fets
El passat 23 de novembre de 2023 es van aprovar, per acord del Ple, les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions a les que poden optar les entitats locals del Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Riudecols, corresponents a les activitats realitzades durant els exercicis 2023 i 2024.
Les bases específiques han estat sotmeses a informació pública durant un termini de vint dies, sense que s’hagi presentat cap al·legació, al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona d’ 11 de desembre de 2023, CVE 2023-10746.
La quantia total màxima de la subvenció és de 600 € per entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2024 / 1 / 231 / 48000 / 01, per a les despeses de l’exercici 2023. La subvenció corresponent a l’exercici 2024 restarà condicionada a la consignació pressupostària de l’exercici 2025.
Les sol·licituds i la documentació aportada hauran de complir amb els requisits de l’article 5 de les bases específiques:

Baixeu el PDF per a veure el document complert
Baixar el PDF

Font: Ajuntament de Riudecols

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *