Impuls a la recerca i el desenvolupament a Catalunya durant l’any 2022

Les darreres dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) revelen un augment significatiu de la inversió en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) al territori durant l’any 2022. Segons l’estadística, la despesa en R+D interna va assolir els 4.828,9 milions d’euros, xifra que representa un increment del 18,4% respecte a l’any anterior. Aquesta inversió equival a l’1,79% del Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya.

L’informe detalla que el sector empresarial va liderar la despesa en R+D, acaparant el 62,6% del total, el que suposa l’1,12% del PIB. El segueix el sector de l’ensenyament superior, responsable del 19,8% de la inversió, equivalent al 0,35% del PIB. L’Administració pública va aportar el 17,2% de la despesa global (0,31% del PIB), mentre que les institucions privades sense ànim de lucre van contribuir amb el 0,4% restant.

Quant al finançament d’aquestes activitats, les empreses van ser la principal font de recursos, aportant el 58,1% dels fons. L’Administració pública va assumir el 27,6% del finançament, mentre que el 10,1% va procedir de l’estranger. El sector de l’ensenyament superior i les institucions sense ànim de lucre van contribuir amb el 2,8% i l’1,3%, respectivament. Destacar que l’Administració pública va ser la font majoritària de finançament per a les activitats d’R+D dutes a terme per les mateixes administracions públiques i el sector de l’ensenyament superior, amb un 67,3% i un 67,6%, respectivament.

Pel que fa als recursos humans dedicats a la R+D, les dades mostren un total de 58.793,8 persones empleades a jornada completa, el que representa un increment del 5,2% en comparació amb l’any anterior. D’aquest personal, 33.486,2 eren investigadors (57,0%), 19.389,0 tècnics i 5.918,5 personal auxiliar. El 42,0% del total eren dones, percentatge que es reduïa al 39,0% entre els investigadors. Les institucions privades sense ànim de lucre i l’Administració pública van registrar les quotes més altes de participació femenina, amb un 59,4% i un 54,2%, respectivament.

En conjunt, aquestes dades evidencien un fort impuls de les activitats de recerca i desenvolupament a Catalunya durant el 2022, conseqüència de la major inversió tant per part de les empreses com de les administracions públiques i d’altres entitats. Aquest esforç inversor situa Catalunya com un pol capdavanter en innovació i generació de coneixement, factors clau per impulsar el creixement econòmic i el progrés social.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *