Inflació persistent: L’Índex de Preus al Consum manté la tendència alcista a Catalunya

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat les darreres dades de l’Índex de Preus al Consum (IPC) corresponents al mes d’abril de 2024. Segons els resultats, la taxa interanual de l’IPC a Catalunya es situa en el 3,3%, evidenciant una persistència de la inflació que continua pressionant el poder adquisitiu de les llars catalanes.

L’augment dels preus es generalitza a la majoria de grups de consum, amb excepcions puntuals com el grup de comunicacions, que registra una lleugera deflació del 0,2%. Els increments més accentuats es concentren en sectors clau com l’hostaleria, amb un repunt del 4,2% en el grup d’hotels, cafès i restaurants. Igualment, les begudes alcohòliques i el tabac experimenten un encariment del 4,2%, mentre que els aliments i begudes no alcohòliques presenten un augment del 4,1%.

Malgrat que els preus energètics hagin moderat el seu creixement en comparació amb els màxims assolits durant l’any 2022, la inflació subjacent, aquella que exclou els components més volàtils com els aliments no elaborats i els productes energètics, es manté elevada en el 3,0%. Aquesta xifra revela la propagació dels increments de preus a un ampli ventall de béns i serveis de la cistella de consum.

La publicació d’aquestes dades arriba en un context econòmic marcat per les tensions inflacionistes globals, derivades de factors com les disrupcions en les cadenes de subministrament, l’augment dels costos energètics i les pressions salarials. Malgrat els esforços del Banc Central Europeu per contenir la inflació mitjançant successives pujades dels tipus d’interès, l’efecte d’aquestes mesures encara no s’ha traduït en una desacceleració significativa dels preus al consum.

Les famílies catalanes, especialment aquelles amb rendes més baixes, continuen enfrontant-se a una erosió del seu poder adquisitiu, limitant la seva capacitat de consum i exercint pressió sobre el seu nivell de vida. Aquesta situació reforça la necessitat d’implementar polítiques econòmiques i laborals orientades a garantir un creixement sostingut dels salaris reals, evitant així un deteriorament més profund de les condicions de vida de la població.

En el marc d’aquesta conjuntura inflacionista, les autoritats econòmiques nacionals i europees hauran de continuar monitorant de prop l’evolució dels preus i ajustar les seves estratègies per assolir un equilibri entre el control de la inflació i el manteniment d’un creixement econòmic robust i inclusiu.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *