L’ocupació continua creixent a Catalunya després de la nova divisió comarcal

Les últimes dades d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya mostren un augment del 2,1% interanual al mes d’abril, assolint els 3.588.890 afiliats. Aquesta xifra suposa un increment de 72.375 persones en comparació amb el mateix període de l’any anterior. El creixement s’ha registrat a 35 de les 42 comarques catalanes, reflectint la positiva evolució del mercat laboral després de la recent redistribució territorial.

Encapçalant els majors augments destaca el Solsonès, amb un espectacular 10,9%, una xifra que cal analitzar tenint en compte els canvis en la delimitació comarcal. L’Alt Empordà i el Gironès també han experimentat notables pujades del 2,9% i el 2,8% respectivament. En contraposició, la Segarra i Osona, també afectades pels nous límits comarcals, han patit les majors davallades amb un 4,9% i un 1,8% menys d’afiliats. Les comarques de l’Alta Ribagorça, la Conca de Barberà i Aran completen la llista de territoris amb descensos.

En termes mensuals, les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) reflecteixen un augment de 12.985 afiliats al conjunt del territori, un 0,4% més que al març. Aquesta tendència positiva s’ha replicat a 28 comarques, mantenint-se estable a 2 i disminuint a 12 comarques i Aran. Els majors increments corresponen a la Ribera d’Ebre amb un 3,4% i la Selva amb un 1,7%, mentre que Aran amb un 19,3% i l’Alta Ribagorça amb un 10,7% han registrat les caigudes més pronunciades.

L’anàlisi per gènere revela un major creixement de les afiliades, amb un augment del 2,3% enfront de l’1,8% dels homes, xifres que es tradueixen en 38.300 noves treballadores i 34.075 treballadors. Pel que fa als grups d’edat, els majors de 55 anys han experimentat el major increment amb un 4,9%, seguits dels menors de 30 amb un 4%. Únicament el segment comprès entre els 30 i 44 anys ha disminuït en un 0,6%.

La nacionalitat també marca diferències, amb un notable augment del 7% dels afiliats estrangers a 38 comarques i Aran, mentre que els espanyols han crescut un 1,1% arreu excepte a 8 comarques i Aran. Aquesta dada reflecteix la importància del col·lectiu immigrant en la recuperació econòmica i demogràfica del territori.

En l’àmbit sectorial, els serveis han liderat els increments amb un 2,3% interanual, sumant afiliats a tot el territori excepte a 4 comarques i Aran. La indústria ha crescut un 1,2% al conjunt de Catalunya i a 32 comarques. La construcció ha augmentat un 1% a 19 comarques i Aran, mentre que l’agricultura també ha sumat un 1% més d’afiliacions.

Pel que fa a les modalitats laborals, un 19,3% dels contractes són a temps parcial, una xifra que s’eleva fins al 26,3% en el cas de les dones, més del doble que els homes amb un 12,4%. D’altra banda, la temporalitat se situa en l’11,1%, 1,2 punts percentuals menys que fa un any. La Ribera d’Ebre destaca amb el 16,6% de contractes temporals, mentre que el Baix Empordà i l’Alt Empordà presenten les taxes més baixes amb un 8% i un 8,5% respectivament.

En definitiva, les dades confirmen la solidesa de la recuperació laboral a Catalunya, amb un creixement generalitzat de l’ocupació impulsada principalment pel sector serveis i la contractació de col·lectius com els joves, els majors de 55 anys i la població estrangera. Malgrat algunes diferències comarcals derivades de la recent redistribució territorial, el balanç global és clarament positiu i consolida la tendència a l’alça iniciada després de la crisi de la COVID-19.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *